Hide menu

TDDI04 Concurrent programming, Operating Systems, and Real-time Operating Systems

Timetable


Klass och gruppindelning

OBS! Kursen delar in studenterna i tre olika klasser, DI2, IP2 och MIX med ca 30 studenter i varje. MIX-klassen blandar studenter från EL2, DI2 och IP2. Varje klass kommer ha en assistent. Vilken klass du hamnar i spelar ingen roll eftersom alla klassers lektioner och laborationer ligger samtidigt. Det gör alltså inget om du t.ex. går DI men hamnar i IP-klassen.

Varje klass är vidare uppdelad i två olika grupper (halvklass), grupp A och grupp B. Du skall anmäla dig till EN av grupperna (den grupp som passar ditt schema bäst) och ENDAST gå på de tider som är avsatta till den grupp du valt. Det är även viktigt att hitta egna tider att jobba på laborationerna eftersom endast hälften av den laborationstid du behöver är schemalagd.

DUGGA (första veckan i VT2) på kursinnehållet i VT1

Tis  13 mar  13:15-17:00  DUGGA  T1,T2  DI2,EL2,IP2  KA,MR,NH

Schema och DEADLINES per klass och grupp VT2

OBS!
Laborationer skall vara klara FÖRE passet där deadline är angiven (men kan demonstreras då).
Labpasset skall ägnas åt nästa laboration.

DI2 Grupp A
DI2 Grupp B
IP2 Grupp A
IP2 Grupp B
MIX Grupp A
MIX Grupp B


Page responsible: Klas Arvidsson
Last updated: 2012-03-06