Göm menyn

Nomenklatur i kursen

Område (eller kursområde) och Områdesuppgifter

Med detta begrepp menar vi den del av kursen som handlar om en viss sak. T.ex. samlar vi ihop begreppen som har med hur man hanterar tangentbord och skärm i området "Enkel in- och utmatning" (detta är området O1.1).

Till ett område kommer det att finnas examinerande inlämningsuppgifter. Dessa kallar vi "Områdesuppgifter", kort "O-uppgifter". Dessa O-uppgifter är mer som "vanliga" laboration där upplåsta O-uppgifter finns tillgängliga (se "Levling" nedan) och ska lämnas in för redovisningar när dessa är klara. Mer om hur detta går till finns under "Examination" på hemsidan.

O-uppgifter har specifika krav som finns beskrivna för respektive område. OBS! Tidigare områden anses vara förkunskapskrav och anses ingå (se "Levling" nedan).

Gamla studenter har fått vissa områdesuppgifter godkända via gamla "laborationer" eller motsvarande. Kontaka examinatorn om du har frågor angående detta.

Problemlösningsuppgifter

Kort "P-uppgifter".

Till skillnad från områdesuppgifter är dessa uppgifter på en nivå som motsvarar en tentauppgift. Detta gör att man som student alltså kan öva på uppgifter som är på den nivå som kursen har som mål att ni når upp till. Även dessa uppgifter får man räkna med att bli kompletterad på (eventuellt flera gånger), men när man blir godkänd på denna kommer detta leda till ett betyg. Exakt vilket betyg som vilka uppgifter leder till ser du i kurskartan på kurshemsidan.

P-uppgifter blir tillgängliga under en viss tid under de såkallade P-passen och för att bli godkänd på en sådan krävs dessutom att man är inloggad i SC (via Thinlinc om du arbetar hemifrån) samt Zoom. P-passen motsvarar duggatillfällena i schemat.

Gamla studenter (som gått kursen tidigare) gör dessa P-uppgifter istället för tentan för att få betyg i Ladok.

Levling

Detta begrepp är en ny sak som vi infört (efter många års funderingar) för att dels ge er studenter en möjlighet att arbeta på i egen takt (både snabbare och lite långsammare) och dels för att "säkerställa" att ni har förkunskaperna för att klara senare delar (områden) i kursen.

Att "levla" innebär att man genom att bli godkänd på ett moment (en områdes- eller problemlösningsuppgift eller annat) får tillgång till nya delar av kursen. Detta innebär i denna kurs att man inte bli examinerad på senare moment innan man är klar med dem som är "förkunskaper". Observera dock att områdets material finns tillgängligt så det går att lära sig och öva på området även innan man kan bli examinerad.

Hur detta "ser ut" ser ni under "Kurskarta" på kurshemsidan. I den bilden som finns där kan man klicka sig till de delar som är "upplåsta".


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2022-01-04