TDDE54
TDDE54 > LADOK rapportering
Göm menyn

TDDE54 Programmering och problemlösning

LADOK rapportering

När sker rapportering av laborationerna och tentan?

När alla laborationer och duggor är godkända samt MatLab-del är klarmarkerade kommer vi att rapportera resultatet till LADOK på den modul (det moment) som heter LAB1.

Om du klarat P-uppgifter så att DAT1-momentet ska bli godkänt (med motsvarande betygsnivå) rapporterar vi detta efter att tentan i oktober har gått av stapeln. Om ni har plussat via denna tenta tar vi det högre betyget direkt in i LADOK. Detta för att slippa dubbla rapporteringar och betygsändringar etc. i LADOK (vilket gör att våra administratörer får lite mindre att göra, vilket de uppskattar och behöver). :-)

Omtentorna rapporteras förstås senare också.

OBS! Rapportering sker i flera steg.

  1. Vi rapporterar till administratör. Detta görs per moment så DAT1 för sig och LAB1 för sig.
  2. Administratören för in resultaten för momentet i LADOK.
  3. Examinator attesterar resultaten för momentet i LADOK.

Punkterna 2 och 3 upprepas till alla moment är klara. Efter detta avslutas rapporteringen med:

  1. Examinator meddelar att slutbetyg på kursen kan sättas.
  2. Administratör tar fram listor för slutbetyg.
  3. Examinator attesterar slutbetygen.

OBS! Slutbetyg brukar vi köra i "batch" (många kurser i klump efter tentaperioden) så dessa kommer antagligen lite senare än de övriga delarna. Var alltså lite tålmodiga som kommer det i sinom tid.

Vem skall jag kontakta om det inte kommit in resultat i LADOK?

Om ni har frågor kring saker som har med LADOK att göra är det kursadministratören ni skall kontakta! Tänk bara på att det tar lite tid från det att en tenta går av stapeln till att rapportering sker och att laborationerna inte rapporteras förrän efter HÅRD DEADLINE.

Det är väldigt vanligt att inrapporteringen inte går att göra beroende på att studenten inte är registrerad på kursen. Kolla därför upp sådant i förväg så att ni inte behöver vänta onödigt länge på att det skall gå mail fram och tillbaka för att komma fram till detta.

Se även under "Kontakta oss". Där finns det lite olika roller man kontaktar för olika saker.


Sidansvarig: Viktor Olsson
Senast uppdaterad: 2021-08-24