Hur kopplar man ihop delprojektdatabaser?

Varje delgrupp måste tillåta de andra delgrupperna att få läsa (och kanske även skriva?) i de egna tabellerna.
Detta gör man med SQL-kommandot GRANT.För att ta bort rättigheter igen använder man kommandot REVOKE.

Ett exempel ska förtydliga:
Delprojektgrupp 1 består av Stina och Martin. De har skapat tabeller i Stinas schema, dvs det var alltid Stina som körde mysql  från sitt UNIX konto.
Stina (och Martin) har bl.a. skapat tabellerna ENZYM, GEN, PROTEIN.
Nu ska även de andra tre delprojektgrupperna - bestående av Ruth, Ulf, Linn, Jan, Anna och Per - få läsa Stina och Martins ENZYM-, GEN- och PROTEIN-tabeller.

Stina tar reda på de andras login namn och kör följande kommandon:

mysql> grant select on enzym to marni123, rutan234, ulfja435, linbe012, janca834, anner998, persi345;

Grant succeeded.

mysql> grant select on gen to marni123, rutan234, ulfja435, linbe012, janca834, anner998, persi345;

Grant succeeded.

mysql> grant select on protein to marni123, rutan234, ulfja435, linbe012, janca834, anner998, persi345;

Ruth, Ulf, Linn, Jan, Anna,Per och Martin kan nu läsa Stinas tabell:

mysql> select * from stinjo565.enzym;
...


Stina vill att Martin kan behandla tabellen ENZYM som en egen tabell. Hon kör:

mysql> grant all on enzym to marni123;


Martin vill lägga till en kolumn i deras ENZYM tabell och uppdatera en rad. Han startar sqlplus från sitt UNIX-konto och kör:

mysql> alter table stinjo565.enzym add (comment varchar2(200));

Table altered.

mysql> update stinjo565.enzym set name = 'Isocitrathydrogenas'
     where name = 'Isoctttrathydrogenas';

1 row updated.