Göm menyn

TDDE23 Funktionell och imperativ programmering, del 1

Examination läsåret 2017/2018

Den här tabellen visar allt du måste genomföra för att bli godkänd i kursen. Du kan kontrollera din status på de olika momenten genom att logga in i Webreg.

Deadline för samtliga moment är sista dagen i ordinarie tentaperiod Ht1, 24 oktober 2017, men observera att sista ordinarie labbtillfälle kan vara tidigare.

Moment Vad ska göras? Hur? När?
UPG1
(1 hp)
Webbaserad introduktion till datorsystem i STONE Enskilt Under labbtiderna i nollperioden förväntas ni komma minst halvvägs i materialet. Resten genomförs hemma eller i samband med andra labbar. Ingen redovisning behöver göras.
Slutuppgift i datorintroduktion Enskilt Redovisas muntligen för den assistent som har hand om datorintroduktionen för din klass, t.ex. i samband med prova på-laborationerna.
LAB1
(5 hp)
Laboration 1, 2, 3, 4 och 5 i Python Enskilt (1-4), parvis (5) Redovisas enligt instruktioner i labbmaterialet

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2017-10-03