Göm menyn

TDDE22 Datastrukturer och algoritmer

Zoom


Zoom - videomöten och skärmdelning

Under denna kursomgång kommer vi att använda verktyget Zoom för följande ändamål:
  • Föreläsningar
Zoom är ett verktyg för att hålla videomöten och för att skärmdela. LiU har centralt en tjänst för detta. Hur man installerar, loggar in och använder finns beskrivet här.

Sidansvarig: Magnus Nielsen
Senast uppdaterad: 2022-06-15