Göm menyn

TDDE22 Datastrukturer och algoritmer

Teams i TDDE22


2020 - distansläge

Årets upplaga av kursen genomförs helt på distans. Kursens innehåll är i stort sett opåverkat, men laborations- och lektionsmomenten kommer att utföras på egen dator i första hand. För att underlätta kommunikation och samarbete kommer vi att använda oss av Microsoft Teams.

Ladda hem Teams

För att ladda hem Teams följer du denna länk och klickar på "Download for desktop". Följ sedan instruktionerna.

Hur vi använder Teams

Det är några viktiga saker att hålla i åtanke. Redan första veckan har vi två lektioner. De kommer att hållas i Teams-kanalerna, och för att du ska få tillgång till dessa är det viktigt att du har registrerat dig i Webreg (även ni som är efteranmälda). Gör detta omgående så att du har möjlighet att delta i lektionen på tisdagen.

Assistenten sätter upp ett team som heter något i stil med "Team_TDDE22-HT20-AssistentNamn". Samtliga studentpar som har valt den assistenten kommer att stoppas in i teamet och få en privat kanal som heter samma sak som webreg-gruppen, exempelvis A-1, B-4, eller vad ni nu har valt. Ni kommer inte kunna se varandras privata kanaler. Dessa kanaler är permanenta och kan användas utanför schemalagd tid.

Lektioner

Under lektionstid kommer kanalen "General" att användas. Assistenten startar ett möte i denna kanal, och du som student kan medverka på lektionen genom att välja kanalen och klicka "join" för att gå med i videomötet. Tanken med lektionerna är att de ska fungera undefär som vanligt. Vi uppmanar alltså till diskussion, frågor och aktivt deltagande. Tänk på att detta begränsade forum gör att vi måste vara noga med att respektera andra och låta föregående talare prata klart. Frågor relaterade till din laborationslösning hänvisas till laborationstid, även om generella frågor är ok.

Efter den gemensamma diskussionen kommer ni att få ut träningsuppgifter som relaterar till lektionen i synnerhet, men även sådant vi gått igenom tidigare i kursen i vissa fall. Tanken med dessa är att ni jobbar med dem i labbpar, och sitter i era privata kanaler. Asisstenten kommer att "gå runt" genom att gå in i era möten, diskutera era lösningar och besvara frågor. Tänk på att ni inte får någon varning när assistenten kommer in, så det är mycket lämpligt att hålla sig "on topic" och inte ha privata / känsliga diskussioner, eller utvärdera kurspersonalen, i denna kanal under lektionstid.

Vid behov, om många behöver hjälp med samma sak, kommer assistenten att hålla ytterligare gemensamma genomgångar i general. Detta kommer att annonseras av assistenten i general-kanalen några minuter i förväg, och det är alltså viktigt att du slår på notiser för den kanelen. Du gör detta genom att högerklicka på den, välj "Channel notifications" och växla från off till on.

Laborationer

Laborationerna kommer att gå till så att ni arbetar i era privata rum. När ni behöver hjälp skriver ni i kanalen "Handuppräckning". Det är viktigt att ni skriver inlägget på lämpligt format. Om ni tillhör grupp B-7 skriver ni något i stil med: "Grupp B-7 behöver hjälp med XYZ". Assistenten kommer sedan, så snart de grupper som ligger före i kön är klara, komma in i er kanal och hjälpa till. OBS! Det kan ta tid med vissa frågor, så ta det lugnt och fortsätt arbeta med det ni kan. Skriv inte svar på ert tidigare inlägg för att dra uppmärksamhet till det. Alla uppdateringar kommer att skicka ned det till början av kön. Assistenterna kommer så fort de har tid.

Vid behov, om många behöver hjälp med samma sak, kommer assistenten att hålla gemensamma genomgångar i general-kanalen. Detta kommer att annonseras av assistenten i general-kanalen några minuter i förväg, och det är alltså viktigt att du slår på notiser för den kanelen. Du gör detta genom att högerklicka på den, välj "Channel notifications" och växla från off till on.

Viktiga punkter

  • Skriv upp dig i Webreg snarast så att du kan bli instoppad i ditt team.
  • Slå på notiser för General-kanalen. Du gör detta genom att högerklicka på den, välj "Channel notifications" och växla från off till on.
  • Under lektionspass i synnerhet, medan ni jobbar med lektionsuppgifterna, är det lämpligt att inte diskutera privata eller känsliga ämnen. Ni får ingen varning när assistenten kommer in i er kanal / möte.
  • När du behöver hjälp under lektioner skriver du i kanalen "Handuppräckning". Det är viktigt, även om det tar tid för assistenten att komma till dig, att du inte skriver svar på ditt inlägg för att dra uppmärksamhet till inlägget. Uppdateringar flaggar inlägget som nytt, och du sätter dig alltså sist i kön genom att lägga till kommentarer. Formatera inlägget på ett lämpligt sätt. Ex: "Grupp B-7 behöver hjälp med XYZ".


Sidansvarig: Magnus Nielsen
Senast uppdaterad: 2021-07-20