Göm menyn

TDDE22 Datastrukturer och algoritmer

OpenDSA


OpenDSA

Bakgrund

Traditionellt har genomgången av det teoretiska grundstoffet i datastruktur och algoritmkurser baserats på föreläsningar följt av lektioner där studenterna tränat sin förståelse på traditionella räkneuppgifter. I dessa kurser ingår dock flera koncept och konstruktioner som med fördel kan visualiseras med dator. Detta är något man länge forskat kring; de första försöken gjordes redan på 1960-talet.

Under åren har en mängd verktyg och aktiviteter utvecklats för kurser i datastrukturer och algoritmer, samtidigt som didaktisk forskning kring hur de kan användas i undervisningen blivit allt mer vanlig. Länge saknades ett givet sätt att integrera dessa verktyg i kursinnehållet. Nu finns ett öppet initiativ, OpenDSA, med målet att ta fram ett e-läromedel som kombinerar lärobokens text med animationer, interaktiva simuleringar samt färdighetsövningar. Kursens OpenDSA-sida kommer finns här.

Pedagogiskt projekt

Under HT 2014 infördes OpenDSA i kursen TDDD86 som en del av ett pedagogiskt projekt som beviljats medel inom LiUs pedagogiska språng. Eftersom försöket föll väl ut inför vi OpenDSA även i TDDE22 (tidigare TDDC91) med start HT 2015.

OpenDSA i kursen och momentet UPG2

Istället för traditionell kurslitteratur i kursens del om datastrukturer och algoritmer kommer vi att använda en version av OpenDSA specifik för TDDE22/725G97. Läsanvisningar kommer att finnas på föreläsningssidan. Dessa anvisningar är förslag på lämpliga kapitel i relation till föreläsningen. För godkänt på momentet UPG2 krävs det att du klarar samtliga uppgifter som ingår i kursens upplaga av OpenDSA, det räcker alltså inte med bara de uppgifter som länkas från föreläsningssidan.

Momentet UPG2 i kursen består i att bli godkänd på samtliga uppgifter som finns med i kursens version av OpenDSA. Varje student bör skapa sig ett konto i OpenDSA (använd ditt LiU-ID som användarnamn så att vi enkelt kan rapportera godkända resultat) och det är resultaten för respektive konto som kommer att ligga till grund för resultatrapporteringen.

Deadline för UPG2 är 28 oktober 2021 (tentadagen).


Sidansvarig: Magnus Nielsen
Senast uppdaterad: 2021-08-26