Göm menyn

TDDE22 Datastrukturer och algoritmer

Föreläsningar

Här laddas slides upp strax före att föreläsningen börjar, tillsammans med läsanvisningar för OpenDSA.

Föreläsning 1

Kursadministration. RAM-modellen. Programspråksnotation. Abstrakta datatyper. Ordo-notation, Algoritmanalys. (Slides)
OpenDSA: kapitel: 0.1, 1.1, 3.1-3.14, 2.6.

Föreläsning 2

ADTn Stack, ADTn Kö, ADTn ArrayLista, ADTn NodLista. (Slides)
OpenDSA: kapitel: 4.1-4.13

Rekommenderade länkar:
Visualisering av stack.
Visualisering av kö implementerad med länkad lista.

Föreläsning 3

ADTn Map, Hashtabeller, ADTn Dictionary. (Slides)
OpenDSA: kapitel: 10.1-10.9

Labb 1

Rekommenderade länkar:
Visualisering av hashtabell med separat länkning.
Visualisering av hashtabell med öppen adressering.

Föreläsning 4

Träd: grundläggande begrepp, ADTn Träd, Datastrukturer för att representera träd. Binära Sökträd. (Slides)
OpenDSA: kapitel 5.2, 5.3
OpenDSA: kapitel 6.1-6.12
OpenDSA: kapitel 8.1, 8.3

Rekommenderad länk:
Visualisering av BST.

Föreläsning 5

Sökträd: AVL-träd, "Multi-Way"-sökträd. (Slides)
OpenDSA: kapitel 7.1, 7.2
OpenDSA: kapitel 9.1, 9.4, 9.5, 9.6

Labb 2

Rekommenderad länk:
Visualisering av AVL-träd. Det går att sakta ned animationshastigheten för att bättre se vad som händer.

Föreläsning 6

Splay-träd, Prioritetsköer och deras implementation, Heapar. (Slides)
OpenDSA: kapitel 6.13
OpenDSA: kapitel 7.3

Labb 2.5

Rekommenderade länkar:
Visualisering av Splay-träd.
Visualisering av Heap.

Föreläsning 7

Sortering I. Insertion sort, Selection Sort, Quick-sort. Selection / Median finding, Heap Sort. (Slides)
OpenDSA: kapitel 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.11

Labb 3

Rekommenderade länkar:
Visualisering av diverse sorteringsalgoritmer.
Quick sort: Ungersk folkdansversion.
Insertion sort: Rumänsk folkdansversion.

Föreläsning 8

Sortering II. Heapsort, Mergesort, Undre gränser för sortering, Counting Sort, Bucket sort, Radix Sort. (Slides)
OpenDSA: kapitel 12.9, 12.10, 12.12, 12.13, 12.14, 12.16

Rekommenderade länkar:
Visualisering av Heap-sort.
Visualisering av diverse algoritmer. Kan användas för att titta på Merge-sort.
Visualisering av Bucket-sort.
Visualisering av Counting-sort.
Visualisering av Radix-sort.

Föreläsning 9

Grafer. ADTn Graf, Representation, Grafsökning. (Slides)
OpenDSA: kapitel 11.1, 11.2, 11.3
Labb 4

Visualisering Bredden-först sökning.
Visualisering Djupet-först sökning.
Visualisering sammanhängande komponenter.

Föreläsning 10

Riktade grafer: Transitivt hölje, Topologisk sortering. Viktade grafer: Kortaste vägar. (Slides)
OpenDSA: kapitel 11.4, 11.5
OpenDSA: kapitel 14.1

Tentaföreläsning

Exempel på tentauppgifter och hur de löses. (Slides)
Tentan: (Lydelse)


Sidansvarig: Magnus Nielsen
Senast uppdaterad: 2022-10-10