Göm menyn

TDDE22 Datastrukturer och algoritmer

Deadlines och bonus

OpenDSA

 • Hård deadline
  Samtliga uppgifter i boken ska vara klara på tentadagen, 2021-10-28.

Laborationer

 • Hård deadline:
  Allt ska vara godkänt senast samma dag som tentan (2021-10-28).
Mjuka deadlines:
 • Hashtabell (Lab1)
  Grupp B: 2021-09-13
  Grupp A: 2021-09-14
 • AVL (Lab2)
  Grupp A: 2021-09-21
  Grupp B: 2021-09-21
 • Mönster / Sortering (Lab3)
  Grupp B: 2021-10-01
  Grupp A: 2021-10-04
 • Ordkedjor (Lab4)
  Grupp A: 2021-10-13
  Grupp B: 2021-10-15
  Även Grupp A kan få redovisa passet den 15e och få bonus, men man bör inrikta sig på passet den 13e så att alla hinner redovisa.
 • LabX
  LabX är inte bonusgivande, utan ska utföras på egen tid. Den redovisas på samma sätt som de andra laborationerna, och lämnas in via sendlab, men har ingen mjuk deadline utan den ska vara godkänd och klar innan tentan, gärna tidigare. Den kan påbörjas efter föreläsning 5-6.

Bonus

I kursen kan du förtjäna följande bonusar:

 • Laborationer:

  För varje laboration du lämnar in innan mjuk deadline, samt får maximalt två (nytt för 2021 och framåt, istället för en enda) kompletteringar på densamma, får du en halv bonuspoäng till tentan. Lämnar du in efter mjuk deadline eller behöver ytterligare kompletteringstillfällen på dig för att bli godkänd tappar du bonusen för den uppgiften.
  Maximalt 2p.

 • Bonusuppgifter:

  Under kursens gång kommer de fyra bonusuppgifterna för året släppas. För varje bonusuppgift du löser får du en halv bonuspoäng till tentan.
  Maximalt 2p.

 • Tillgodoräknande:

  Bonuspoängen räknas bara mot högre betyg, och kommer att läggas till på ditt tentaresultat om/när du passerar gränsen för godkänt. Sammanlagt kan du alltså få 4 bonuspoäng, vilket utgör ca 10 % av betyget på tentan.


Sidansvarig: Magnus Nielsen
Senast uppdaterad: 2021-07-30