Göm menyn

TDDE22 Datastrukturer och algoritmer

Kursinformation

Kursens mål är att förmedla grundläggande metoder för att analysera och konstruera datastrukturer och algoritmer. Examinationen består av datortentamen, laborationskurs samt OpenDSA. Första tentamenstillfälle är 2021-10-28 08-12, med omtenta 2022-01-17 08-12 . Årets upplaga av kursen går med största sannolikhet att hållas delvis på distans på grund av rådande läge med Covid-19. Föreläsningarna kommer att gå via Zoom, medan lektioner och laborationer kommer att hållas på plats. Om covid-läget förvärras finns det beredskap för att gå över till 100% distansläge, och laborationer samt lektioner kommer då att hållas i Teams.

Kursmaterial

  • Istället för traditionell kurslitteratur kommer vi att använda en version av OpenDSA specifik för TDDE22/725G97. Läsanvisningar kommer att finnas på föreläsningssidan.
  • Laborationshandledning och lektionsmaterial kommer att finnas på kursens webbsidor.

Sidansvarig: Magnus Nielsen
Senast uppdaterad: 2021-07-20