Göm menyn

TDDE22 Datastrukturer och algoritmer

Bonusproblem


Bonusproblem

Generell info

Läs all denna information noga! Annars riskerar du att inte få tillgodoräkna dig eventuella bonuspoäng!

Bonusproblemen i DALG-kursen är ett frivilligt moment som innefattar lösandet av skojiga, intressanta och utmanande problem relaterade till innehållet på föreläsningarna. Syftet med bonusproblemen är att öka förståelsen för kursens innehåll genom relevanta programmeringsuppgifter. Genom att lösa uppgifterna kan man få bonuspoäng på tentan. Tänk på att vara försiktiga med att samarbeta! Kattis flaggar för uppgifter som är väldigt lika tidigare inlämningar, och det gäller även inlämningar från tidigare år. Dessa uppgifter är tänkta att vara helt individuella, ni får alltså inte samarbeta.

Nytt från 2019 är att antalet poäng på tentan kommer att vara mindre, och således kommer bonusen utgöra en större del. Man får en halv poäng per slutförd uppgift, upp till max 2 (5% av tentan). Poängen går endast mot högre betyg på tentan (alltså inte mot G/3).

Uppgifterna i årets bonusproblemsomgång kommer att finnas i onlinedomaren Kattis. Ordningen följer föreläsningarna, men svårighetsgraden varierar.

Problem med I/O-prestanda i Java

Vissa av uppgifterna har väldigt mycket indata vilket gör att Javas Scanner-klass kan bli för långsam. På den här sidan finns tips om hur man kan komma tillrätta med det problemet på Kattis.

Bonuspoäng

Om en student löser bonusproblem innan utgången av 27 oktober 2021 ger det bonuspoäng till kursens första tentamenstillfälle (28 oktober 2021) enligt nedan. För att tillgodogöra sig bonuspoängen måste studenten vara registrerad på kursen i KATTIS, annars ser inte kursledningen resultaten och kan inte heller göra någon plagieringskontroll av inskickade uppgifter. Registrering görs genom att klicka på registreringslänken "I am a student taking this course" på kursens KATTIS-sida. Dessutom måste studenten anmäla sig till bonusproblemsomgången genom att klicka på "Join the session"-länken på omgångens poängtavla.

    0.5 poäng på tentan per godkänd uppgift, upp till max 2 bonuspong. Bonuspoängen räknas endast mot högre betyg, alltså inte mot G/3.

Samtliga bonusgivande uppgifter för 2021

Observera att Kattis är extremt petig. Om du har en nyrad, ett mellanslag, eller stor bokstav där Kattis lösning inte har det får du svaret felaktigt resultat. Du måste alltså vara väldigt noga, i synnerhet i Genealogical Research-uppgiften, med att göra exakt vad som efterfrågas.

A) Ferry Loading
B) CD
D) Genealogical research
I) Tour de France

IDA, LiU, Mästerskap i programmering

Om du gillar programmering och problemlösning ska du självklart ställa upp i IDA-Mästerskap i Programmering och Algoritmer (IMPA)

 


Sidansvarig: Magnus Nielsen
Senast uppdaterad: 2021-09-20