Göm menyn

TDDE09 Språkteknologi


Examinator och kursledare

Marco Kuhlmann

Kursassistent

Robin Kurtz

Kursadministratör

Barbro Storm

Övriga lärare

Alice Reinaudo
Riley Capshaw ( rilca426@student.liu.se )
Wiktor Strandqvist ( wikst813@student.liu.se )

Studierektor

Jalal Maleki


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2018-01-15