Göm menyn

Ansluta till IDA via terminalbaserad SSHAnsluta till IDA via terminalbaserad SSH

För att ansluta till ida används servern remote-und.ida.liu.seport 22.

För att ansluta till IDA skriv följande:

ssh [liuid]@remote-und.ida.liu.se
Du kommer då att få en terminal som bör fungera som på IDA, eventuellt måste en del inställningar i din terminalemulator göras för att få det så likt som möjligt men bör fungera hyfsat, exempelvis bör teckenkodning vara ISO-8859-1 även kallat latin-1. Följande miljövariabler och dess standardvärden på IDA är speciellt bra att titta på:
TERM      xterm
SHELL     /bin/tcsh
COLORTERM xterm
Som standard körs tcsh, vilket skulle betyda att du efter du loggat in åtminstone vill göra (eller lägga till i din ~/.cshrc fil):
setenv TERM xterm

Om du har en X-server installerad kan du tunnla X11 via "-X" flaggan:

ssh -X [liuid]@remote-und.ida.liu.se

Om det inte fungerar kan du testa -Y flaggan som gör att SSH litar fullt på servern och stänger av en del säkerhet som ibland kan orsaka problem:

ssh -Y [liuid]@remote-und.ida.liu.se
Om du har en X-server installerad men inte vill tunnla X11, ange "-x" flaggan:
ssh -x [liuid]@remote-und.ida.liu.se


För att kopiera filer från IDA till din dator används SCP på följande sätt:

scp [liuid]@remote-und.ida.liu.se:~/[filnamn] [sökväg på din dator]
scp -r [liuid]@remote-und.ida.liu.se:~/[mapp] [sökväg på din dator]


För att kopiera filer från din dator till IDA används SCP på följande sätt:

scp [filnamn] [liuid]@remote-und.ida.liu.se:~/[sökväg i din hempapp på IDA]
scp -r [mapp] [liuid]@remote-und.ida.liu.se:~/[sökväg i din hemmapp på IDA]
Om man inte anger någon "[sökväg i din hemmapp på IDAs]" så kommer filerna att hamna direkt i din hemmapp.


Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-09-06