Göm menyn

PuTTYSSH och PuTTY

För att ansluta dig behöver du en SSH-klient. SSH betyder secure shell och är en standard för att genomföra säkra uppkopplingar och köra skal på distans. En mycket enkel SSH-klient för Windows är PuTTY som består av en enda fil på cirka 420 kB.

1. Installera och starta PuTTY

Ladda hem filen putty.exe och placera den på lämpligt ställe. När du startar PuTTY får du upp ett fönster med inställningar. För att ansluta till IDA:s terminalserver fyller du i remote-und.ida.liu.se i fältet Host Name. Kontrollera att alternativet SSH är markerat och klicka sedan på Open.

Inställningar i PuTTY

Första gången du ansluter till terminalservern remote-und måste du bekräfta att du litar på att datorn i andra änden verkligen är rätt dator. Det kan ju vara någon som försöker stjäla ditt lösenord. Förhoppningsvis kan servern identifiera sig med koden e6:5a:9d:db:07:52:f5:38:07:88:b9:78:b8:4b:eb:66 och du kan då utgå från att du verkligen ansluter till remote-und. Denna kod sparas sedan.

Säkerhetsvarning

PuTTY visar nu ett fjärrskalfönster där du får skriva in ditt användarnamn och lösenord. Tack vare att du använder SSH är all kommunikation krypterad. När du loggat in visas en vanlig prompt och du kan börja skriva in skalkommandon.

Fjärrskalfönster

2. En kort lista på vanliga kommandon:

 • cd "mappnamn"
 • cd ..
 • ls
 • cp "originalfilnamn" "kopiefilnamn"
 • rm "filnamn"
 • pwd
 • gnatmake "filnamn"

För att få reda på mer om dessa kommandon kan du skriva kommandot:

 • man "kommandonamn"

3. Använda Emacs via PuTTY

I ditt fjärrskalfönster kan du använda alla normala skalkommandon. Den enda begränsningen är att du inte kan starta program som öppnar andra fönster. Programmet kommer visserligen att startas, men du kommer inte att se någonting. Ett undantag är Emacs som går utmärkt att starta i fjärrskalfönstret, så länge du kommer ihåg att inte starta det med emacs& som man normalt gör när man sitter på IDA, utan enbart med emacs.

Fjärrskalfönster

Det finns vissa begränsningar med att använda Emacs via SSH, eftersom SSH kommunicerar enbart i ren text. Till exempel kan du inte använda musen för att markera text eller välja menyalternativ.

4. Inställningar

För att kunna använda svenska tecken i Emacs när du kör via PuTTY måste du lägga till följande rader i uppstartfilen .emacs

 (if (string-match "remote-und" (getenv "HOST"))
   (set-keyboard-coding-system 'iso-latin-1))

För att kunna använda svenska tecken i terminalen (vilket inte borde vara nödvändigt egentligen) så kan du i putty gå till Window -> Translation och se till att "Remote character set" är inställt som "ISO-8859-1".

För att kunna se färgkodning av program i Emacs kan du till exempel byta terminal. I inställningarna till PuTTY letar du upp kategorin Connection -> Data och i fältet Terminal-type string skriver du dtterm. För att få samma bakgrundsfärg som på IDA kan du också leta upp kategorin Window -> Colours och kryssa i rutan Use system colours.

5. Länkar


Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-09-06