Göm menyn

Notepad++Notepad++

Ett alternativ till att installera en kompilator och arbeta lokalt är att istället arbeta direkt mot IDA:s datorsystem. Största skillnaden är att detta kräver en internetanslutning och istället för emacs används här programmet Notepad++ som stödjer just denna typ av arbete.

1. Ladda ned Notepad++
Programmet har färgkodning men det viktigaste är sFTP-funktionen.

2. Öppna Notepad++

3. I menyn, gå till Plugins > Plugin Manager > Show Plugin Manager

4. Bocka för och installera NppFTP, stäng sedan fönstret. (kan hända att den redan är installerad)

5. Om NppFTP inte syns. I menyn, gå till Plugins > NppFTP > Show NppFTP Window

6. Tryck på kugghjulet (Settings) > Profile Settings

7. Skapa ny profil via Add New till vänster. Ställ in följande:

Hostname: remote-und.ida.liu.se
Connection Type: SFTP
Username: Ditt liu id
Password: ditt liu lösenord

8. Du kan nu stänga ner rutan, trycka på den blåa länken och välja din profil.

Nu bör du vara ansluten till IDA och ska kunna hitta dina filer. Du kan nu öppna en fil direkt i NppFTP genom att dubbelklicka på den och när du sparar laddas filen upp (filen finns endast i cache lokalt).

Vill du ladda ner en fil och redigera lokalt så högerklickar du filen i NppFTP, vill du ladda upp så högerklickar du på en mapp.

PuTTY

För att kunna kompilera och köra dina program måste du ha en SSH-terminal, en sådan är PuTTY.

Så här gör du nu

Arbetsflödet blir nu att du:

Skriver din kod i Notepad++ och via dess sFTP-funktion ansluter till IDA. Varje gång du sparar så laddas filen upp automatiskt.

Kompilerar och kör din kod med PuTTY precis som om du skulle suttit i labbsalarna på IDA.


Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-09-06