Göm menyn

Moba XtermMoba Xterm

Ett alternativ till att installera en kompilator och arbeta lokalt är att istället arbeta direkt mot IDA:s datorsystem. Största skillnaden är att detta kräver en internetanslutning. Moba Xterm är en terminalemulator som även är en X-server som gör att du kan öppna program i nya fönster (t.ex. emacs)

1. Ladda ned Moba Xterm
På sidan finns en snabbintro till hur man gör.

2. Öppna Moba Xterm

3. Klicka på "New Session" välj "SSH", och fyll i följande:

Remote hostname: remote-und.ida.liu.se
User name: Ditt liu id
Port: 22
Se till att "Enable SSH X11-Forwarding" är förbockat.

4.Klicka på OK.

5.Skriv in ditt liu id lösenord.

Nu bör du vara ansluten till IDA och ska kunna hitta dina filer. För att visa filstrukturen kan du klicka på "SFTP" fliken till vänster (bör även finnas flikar för "Sessions" och "Tools"). Du kan här öppna dina filer, eller öppna dem via terminalen som vanligt.


Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-09-06