Göm menyn

CygwinCygwin är en Linux-liknande omgivning för Windows. Med hjälp av Cygwin får du tillgång till en utvecklingsmiljö som är mycket lik den vi kör på IDA. Dessutom får du en rad fria verktyg för att ansluta dig till vår studentserver. Med de paket som föreslås nedan kommer Cygwin att ta upp ungefär 130 MB, vilket laddas ner från nätet via installationsprogrammet. Om du sitter på modem eller om du bara är intresserad av att överföra enstaka filer är detta alltså ett ganska klumpigt alternativ. Om du tänker göra IDA-laborationer hemma är dock Cygwin en bra miljö att ha hemma på sin PC.

Hur installerar man Cygwin?

Att installera Cygwin är ganska enkelt. På Cygwins webbsidor finns flera länkar till installationsprogrammet setup.exe. Du kan antingen köra det direkt från webben, eller ladda hem det först. Följ instruktionerna och acceptera standardinställningarna till du kommer till dialogrutan Select Packages. Förutom standardpaketen rekommenderas du att kryssa för följande:

  • emacs i paketet Editors
  • inetutils och openssh i paketet Net
  • hela paketet X11

Med dessa verktyg får du tillgång till Emacs samt en ssh-klient och en X-server för att kunna köra program på IDA:s datorer hemifrån. Om du är osäker på hur du ska installera Cygwin eller vill ha mer information, läs dokumentationen som finns på Cygwins webbsidor.

Installation av Cygwin

Hur startar jag Cygwin?

Om du inte ändrar på något i installationen kommer du antagligen att få en Cygwin-ikon på skrivbordet. Klicka på den och du får upp ett skalfönster på skärmen. Skalet är bash vilket inte skiljer sig särskilt mycket från de vanliga skalen på IDA. Du kan också starta Cygwin via kommandofilen cygwin.bat som bör finnas i katalogen cygwin på din hårddisk.

Skal i Cygwin

Hur kommer jag åt program på IDA?

Om du installerat Cygwin-miljön enligt ovanstående instruktioner kommer du nu att ha en SSH-klient med vars hjälp du kan ansluta till IDA på samma sätt som beskrivs i avsnittet om PuTTY. Med Cygwin-miljön kan du dock ansluta på ett sätt som gör att du även kan starta fönster och använda musen.

Innan du ansluter till IDA måste du starta en X-server som kan visa programmen på den dator du sitter vid. Du kan göra detta på flera sätt. Antingen kan du starta Cygwin och inuti bash köra startxwin.sh som finns i katalogen /usr/X11R6/bin, eller så kan du från Windows köra kommandofilen startxwin.bat som finns i motsvarande katalog, dvs C:\cygwin\usr\X11R6\bin.

Oavsett vilket sätt du använder blir resultatet att X-servern startas, vilket du ser genom att ett X dyker upp i aktivitetsfältet. Dessutom startas ytterligare ett skal (vilket gör att den senare metoden för att starta är att rekommendera, eftersom man då slipper att få två skal). För att ansluta till IDA skriver du i skalfönstret ssh -Y turte123@remote-und.ida.liu.se där du naturligtvis byter ut turte123 mot ditt användarnamn. Första gången får du svara på om du litar på att servern remote-und är att lita på. Du får nu upp en prompt och är ansluten. Om du startar fönsterprogram nu kommer de att ansluta till den X-server som körs på din dator och visas på skärmen. I exemplet nedan har en Emacs och en klocka startats.

SSH via Cygwin

Observera att du numera måste använda flaggan -Y istället för -X för att ansluta.

Uppdatera Cygwin

Du kan när som helst köra installationsprogrammet setup.exe igen och installera, uppdatera eller ta bort paket. Programmet håller reda på vad du har hämtat hem och installerat.

Länkar


Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-09-06