Göm menyn

SSH (labba på IDA hemifrån)Skalet är ett av de viktigaste verktygen när du arbetar i labbsalarna på IDA. Allt du kan göra i ett skal kan du lika gärna göra från en annan dator. Från din dator hemma kan du ansluta dig till IDA:s terminalserver och därigenom visa skalet på din dator, men köra kommandona på terminalservern. Detta är ett enkelt sätt att arbeta med labbar hemifrån.

Dessa informationssidor riktar sig främst till studenter som kör Windows och Mac OS X hemma och som inte har tidigare erfarenhet av att arbeta på distans.

Windows

Via Xming och PuTTy: Rekommenderad lösning

Detta alternativ använder sig av X-servern Xming och PuTTy. Detta medför att du kan sitta hemma och arbeta direkt mot IDA och det kommer att se precis likadant ut som om du satt på IDA.

Via MobaXterm

Detta alternativ använder sig en kombinerad terminal och X-server, vilket betyder att man kan arbeta i stort sett på samma sätt som man skulle göra om man satt vid en dator på IDA.

Via Notepad++ och PuTTY

Detta alternativ använder sig av Notepad++ istället för Emacs för att redigera filer lokalt som automatiskt laddas upp till IDA.

Via terminalbaserasd Emacs och PuTTY

Detta alternativ använder sig enbart av PuTTY och en terminalbaserad Emacs (eller valfri annan texteditor) för att redigera filer vilket kräver lite mer vana i Emacs (se även Lathundar)

Via Cygwin

Detta mer komplexa alternativ finns om man inte känner att de ovan räcker till. Med Cygwin kan du få det att fungera precis som det gör på IDA, dvs du får istället för en terminalbaserad emacs upp en grafisk emacs.

Mac OS X

Via X11/XQuartz och Terminal: Rekommenderad lösning

Detta alternativ använder sig av en X-server och Terminal. Detta medför att du kan sitta hemma och arbeta direkt mot IDA och det kommer att se precis likadant ut som om du satt på IDA.

Via Cyberduck och Terminal

Detta alternativ använder sig av Cyberduck för att överföra filer automatiskt till IDA samt valfri texteditor för att redigera filer.

Via TextWrangler och Terminal

Detta alternativ använder sig av TextWrangler både för att överföra filer automatiskt till IDA samt för att redigera filer.

Linux

För att ansluta via Linux skriv följande i en terminal:

ssh -X [LiU-id]@remote-und.ida.liu.se
Du kan sedan arbeta precis som om du satt på IDA i terminalen.

För mer information se ansluta till IDA via terminal


Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-09-06