Göm menyn

Sprint 4

User stories

Under denna sprint fortlöper arbete som under sprint 2 och 3 med user stories.

Skriftlig rapport

Sätt ihop en rapport bestående av följande delar (i denna ordning):

  • Bakgrundsanalys
  • Etiska risker
  • Arkitektur
  • Pålitlighetsanalys
  • Riskanalys
  • User stories
  • Gruppdagbok
Korrekturläs rapporten.

Förberedelse av slutredovisning

Detta är den sista sprinten och därmed blir demonstrationen i slutet av denna sprint slutredovisning av projektet. Titta under anvisningar i tabellen för mer detaljer för hur detta kommer att gå till. Ni ska förbereda en fristående presentation för varje icke-funktionellt krav på så vis att vem som helst i gruppen kan redogöra för ert arbete med detta specifika icke-funktionella krav.

Sprint demo 4

Datum: 11:e maj 13:00 till 17:00
Deltagare:
  • Alla projektgrupper (obligatorisk närvaro)
  • Lärare: projektledning, säkerhet, systemprogramvara, MTS
Förberedelser: Mejla följande dokument till kursledningen:
  • Skriftlig projektrapport: grupp-x-rapport.pdf
Schema: Tid Grupp
13:15 - 14:00 Sjukvård
14:15 - 15:00 Polis
15:15 - 16:00 Räddningstjänst
Notera att tider är ungefärliga.
Anvisningar: Denna sprint avslutas med slutredovisning (demo 4). Varje student kommer att individuellt få ett område att redovisa för. Till exempel:

"Vi skulle vilja att Marcus redovisar för data som skickas mellan klient och server, mellan klienter, och mellan servrar inte går att avlyssna eller manipulera (utan att det upptäcks)."

Marcus ska då inledningsvis presentera de user stories som kategoriserades under denna rubrik, visa acceptanstester för dessa user stories, och redovisa för teknikerna som ligger bakom och motivationen till de val som gjorts (referenser). Det är alltså viktigt att man inte bara kör acceptanstesterna, men att man kan förklara vad som händer och varför det uppfyller kraven från ett tekniskt perspektiv.

Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2020-01-16