Göm menyn

Sprint 3

Under denna sprint förväntas ni hålla analyser kontinuerligt uppdaterade, samt revidera user stories vid behov. Detsamma gäller systemarkitektur och systemdesign; aktuella versioner av dessa ska också redovisas. Ni förväntas också justera dokument utefter kompletteringskrav. Ni redovisar i er backlog för ert arbete precis som i sprint 2. Dessutom slutförs gruppdagboken.

Gruppdagboken

Under sprint 3 kontaktar ni läraren i psykologi för att boka ett möte där ni träffas och diskutera er gruppdagbok muntligen. Till demonstrationen ska den slutliga gruppdagboken vara klar och inskickad.

Etiska risker

Under sprint 3 slutför ni den etiska riskanalysen och presenterar den vid demonstrationstillfället.

Sprint demo 3

Datum: 14:e april 13:00 till 17:00
Deltagare:
  • Alla i projektgruppen (obligatorisk närvaro)
  • Lärare: projektledning, MTS
Förberedelser: Mejla följande dokument till kursledningen:
  • Dokument med user stories: grupp-x-userstories-sprint3.pdf
  • Riskanalys, pålitlighetsanalys, arkitektur och design - grupp-x-analys-sprint3.pdf
  • Gruppdagboken: grupp-x-gruppdag-sprint3.pdf
  • Etisk analys av risker: grupp-x-etiska-risker-sprint3.pdf
Schema: Tid Grupp
13:15 - 14:00 Sjukvård
14:15 - 15:00 Räddningstjänst
15:15 - 16:00 Polis
Anvisningar: Presentera er etiska riskanalys. Visa ändringar i era risk- och pålitlighetsanalyser. Visa acceptanstester för de user stories som ni genomfört och redovisa för varför ni inte hunnit klart med user stories som var planerade men inte genomfördes. Redovisa också för vilka user stories ni kommer arbeta med under sprint 4. På demo är det endast en tredjedel (ej samma som sprint 1 och 2) av gruppen som presenterar (de andra är tyst publik).

Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2020-01-16