Göm menyn

Sprint 2

Under sprint 2 bryter ni ner de user stories ni planerat till tasks (som nu tar på sig teknisk karaktär). Ni skriver ner tiden ni använder och fullgör user stories genom att fullborda tasks och testa user stories med acceptanstest. Ni ska också genomföra en riskanalys (CORAS) över funktionerna i systemet samt göra en systemarkitektur och design där tänkbara fel och felmodeller summeras, dessa två moment leder till flera user stories som läggs till i produkt backlog. Dessa user stories markeras med en "*" i dokumentet så att man ser vilka som är nya för denna omgång.

User stories

Redovisa i ert backlog dokument vilka user stories ni har hunnit klart med (som ni vill visa på demonstrationen) och vilka ni inte hunnit klart med. Ni redovisar er tidsåtgång i backlog dokumentet. Dessutom redovisar ni för vilka user stories ni kommer arbeta med i sprint 3. Notera att ni inte skriver tasks i backlog dokumentet, dessa finns endast hos er på er story board.

Riskanalys, pålitlighetsanalys, arkitektur och design

Riskanalys - För säkerhet ska ni redovisa en riskanalys enligt CORAS modellen och hur den har lett till user stories.

Pålitlighetsanalys - För pålitlighet förväntas ni redovisa en analys av tänkbara fel och ange de felmodeller mot vilka ert system kommer att uppvisa feltolerans.

Arkitektur och design - Beskriv systemarkitektur och design med till exempel UML. Arkitekturen ska stödja kraven (funktionella såväl som icke-funktionella), och alla beslut om arkitektur bör kunna spåras till dokumenterade krav. I det här skedet av projektet är det troligt att designen fortfarande är skissartad, men arkitekturen bör vara relativt mogen - den ger form till systemet medan det utvecklas. Ni förväntas lära er om arkitektur och design på egen hand. Detta är nödvändigt för att kunna utforma systemet på ett bra sätt. Se under litteratur för mer information.

Gruppdagbok

Ett första preliminärt utkast av gruppdagbokens fokus (strukturer och processer) ska lämnas in inför avstämningen tillsammans med en tidsplan för gruppdagboken. Mer information om hur gruppdagboken ska föras och senare redovisas i form av en skriftlig rapport ges under föreläsningarna i gruppsykologi.

Sprint demo 2

Datum: 17:e mars 13:00 till 17:00
Deltagare:
  • Alla i projektgruppen (obligatorisk närvaro)
  • Lärare: projektledning, säkerhet, systemprogramvara, MTS
Förberedelser: Mejla följande dokument till kursledningen:
  • Dokument med user stories: grupp-x-userstories-sprint2.pdf
  • Riskanalys, pålitlighetsanalys, arkitektur och design - grupp-x-analys-sprint2.pdf
  • Ukast till gruppdagbok - grupp-x-gruppdag-sprint2.pdf
Schema: Tid Grupp
13:15 - 14:00 Räddningstjänst
14:15 - 15:00 Polis
15:15 - 16:00 Sjukvård
Anvisningar: Under demo 2 redovisas riskanalysen, arkitekturen och pålitlighetsanalysen samt vilka nya user stories detta lett till. Visa acceptanstester för de user stories som ni genomfört och redovisa för varför ni inte hunnit klart med user stories som var planerade men inte genomfördes. Redovisa också för vilka user stories ni kommer arbeta med under sprint 3. På demo är det endast en tredjedel (inte samma tredjedel som sprint 1) av gruppen som presenterar (de andra är tyst publik).

Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2020-02-26