Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Säkerhet

Läsanvisningarna anger vilken litteratur som bör läsas inför respektive föreläsning, och som sedan examineras. Föreläsningarna är inte heltäckande, så det är nödvändigt att läsa anvisat material.

Föreläsningar

 1. Introduktion till säkerhet
  Läsanvisning: Bishop, kapitel 1
  Slides

 2. Riskanalys
  Läsanvisning: F. den Braber, I. Hogganvik, M. S. Lund, K. Stølen, F. Vraasen, "Model-based security analysis in seven steps - a guided tour to the CORAS method", available here, Springer. BT Technology Journal, pp 101.
  Slides

 3. Accesskontroll och säkra designmönster
  Läsanvisning: Bishop, kapitel 2, 4-7, 15, artikel om säkra designmönster
  Accesskontroll
  Säkra designmönster

 4. Kryptoteknik
  Läsanvisning: Bishop, kapitel 9-11
  Slides
  Förhoppningsvis relativt lättläst artikel med statistik för användande X/Y/Z inom HTTPS

 5. Identifiering och autentisering
  Läsanvisning: Bishop, kapitel 12, 14
  Del I
  Del II


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2018-01-31