Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Schema

För exakta tider kolla TimeEdit för kursen, nedanstående skall ses som en schematisk bild över hur kursen är upplagd. Vid tveksamheter kontakta kursledningen.

Tid som inte är schemalagd är tänkt att användas till projekt- och kandidatarbete.
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Vecka 4
Projektstart och Scrum (FÖ)
10-12
Samhällsvetenskap
(FÖ 1)
13-15
Etik
(FÖ 1)
8-10
Systemprogramvara
(FÖ1)
10-12
Samhällsvetenskap
(FÖ 2)
13-15
Vecka 5
Systemprogramvara
(FÖ 2)
10-12
Säkerhet
(FÖ 1)
13-15
Säkerhet
(FÖ 2)
15-17
Systemprogramvara
(FÖ 3)
10-12
Vecka 6
Systemprogramvara (FÖ 4)
10-12
Systemprogramvara (LE 1)
13-15
Säkerhet
(FÖ 3)
13-15
Etik
(FÖ 2)
13-15
Psykologi
(FÖ 1)
10-12
Psykologi
(FÖ 2)
13-15
Systemprogramvara (FÖ 5)
10-12
Vecka 7
Säkerhet
(FÖ 4)
10-12
Systemprogramvara (FÖ 6)
13-15
Systemprogramvara (LE 2)
10-12
Skicka in material inför demo 1
Informationssökning
(FÖ)
13-15
Kandidatarbeten görs tillgängliga
Vecka 8
Demo 1
13-17
Säkerhet
(FÖ 5)
10-12
Deadline för val av kandidatarbete
Kandidatarbeten delas ut
Tentamen
MTS
Vecka 9
Resurstillfälle Säkerhet
8-10
Tentamen
Säkerhet
Vecka 10
Resurstillfälle Systemprogramvara
10-12
Tentamen Systemprogramvara
Vecka 11
Skicka in material inför demo 2
Vecka 12
Demo 2
13-17
Vecka 13
Vecka 14
Deadline för studenter att skicka in material inför halvtidskontroll
Vecka 15
Skicka in material inför demo 3
Vecka 16
Halvtidskontroll
Demo 3
13-17
Halvtidskontroll
Halvtidskontroll
Halvtidskontroll
Vecka 17
Vecka 18
Vecka 19
Deadline för inlämnad projektrapport
Vecka 20
Demo 4 / Slutredovisning
13-17
Deadline färdig kandidatrapport
Vecka 21
Studenter får tillbaka kommentarer från handledare
Vecka 22
Deadline för uppdaterad kandidatrapport
Vecka 23
Framläggning, Opponering & Auskultation
08-17
Framläggning, Opponering & Auskultation
08-17

Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2020-01-21