Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Schema

För exakta tider kolla TimeEdit för kursen, nedanstående skall ses som en schematisk bild över hur kursen är upplagd. Vid tveksamheter kontakta kursledningen.

Tid som inte är schemalagd är tänkt att användas till projekt- och kandidatarbete.
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Vecka 3
Projektstart och Scrum (FÖ)
10-12
Samhällsvetenskap
(FÖ 1)
13-15
Systemprogramvara
(FÖ1)
10-12
Etik
(FÖ 1)
13-15
Säkerhet
(FÖ 1)
10-12
Samhällsvetenskap
(FÖ 2)
13-15
Vecka 4
Systemprogramvara
(FÖ 2)
10-12
Säkerhet
(FÖ 2)
10-12
Säkerhet
(FÖ 3)
10-12
Etik
(FÖ 2)
13-15
Systemprogramvara
(FÖ 3)
08-10
Psykologi
(FÖ 1)
13-15
Vecka 5
Systemprogramvara (FÖ 4)
10-12
Systemprogramvara (LE 1)
13-15
Säkerhet
(FÖ 4)
10-12
Säkerhet
(FÖ 5)
10-12
Psykologi
(FÖ 2)
13-15
Systemprogramvara (FÖ 5)
10-12
Systemprogramvara (LE 2)
13-15
Vecka 6
Systemprogramvara (FÖ 6)
13-15
Skicka in material inför demo 1
Informationssökning
(FÖ)
13-15
Kandidatarbeten görs tillgängliga
Vecka 7
Demo 1
13-17
Deadline för val av kandidatarbete
Kandidatarbeten delas ut
Tentamen
MTS
Vecka 8
Resurstillfälle Säkerhet
10-12
Tentamen
Säkerhet
Vecka 9
Resurstillfälle Systemprogramvara
10-12
Tentamen Systemprogramvara
Vecka 10
Skicka in material inför demo 2
Vecka 11
Demo 2
13-17
Vecka 12
Vecka 13
Deadline för studenter att skicka in material inför halvtidskontroll
Vecka 14
Skicka in material inför demo 3
Vecka 15
Demo 3
13-17
Halvtidskontroll
Halvtidskontroll
Halvtidskontroll
Halvtidskontroll
Vecka 16
Vecka 17
Vecka 18
Deadline för inlämnad projektrapport
Vecka 19
Demo 4 / Slutredovisning
13-17
Deadline färdig kandidatrapport
Vecka 20
Studenter får tillbaka kommentarer från handledare
Vecka 21
Deadline för uppdaterad kandidatrapport
Vecka 22
Framläggning, Opponering & Auskultation
08-17
Framläggning, Opponering & Auskultation
08-17

Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2017-12-13