Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Litteratur

Informationssäkerhet

Computer Security: Art and Science är huvudsaklig kurslitteratur för säkerhetsdelen. Övriga delar i boken, samt annat material i listan här kan vara användbara i projektet.

 • Matt Bishop. Computer Security: Art and Science. Addison-Wesley. 2002.
 • F. den Braber, I. Hogganvik, M. S. Lund, K. Stølen, F. Vraasen, "Model-based security analysis in seven steps - a guided tour to the CORAS method", available here, Springer. BT Technology Journal, pp 101-117, 2007.
 • Paco Hope, Steven Lavenhar, Gunnar Peterson. Architectural Risk Analysis. Cigital. 2005. On-line: https://buildsecurityin.us-cert.gov/articles/best-practices/architectural-risk-analysis
 • Gary McGraw. Risk Management Framework. Cigital. 2005. On-line: https://buildsecurityin.us-cert.gov/articles/best-practices/risk-management/risk-management-framework-%28rmf%29
 • Mick Bauer. Practical Threat Analysis and Risk Management. Linux Journal. 2002. On-line: http://www.linuxjournal.com/article/5567
 • Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorshot and Scott A. Vanstone. Handbook of Applied Cryptography. CRC Press. 2006. On-line: http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/

Systemprogramvara

Operating System Concepts och Distributed Systems: Concepts and Design är kurslitteratur för systemprogramvara. Dessa och övrigt material kan vara användbara i projektet. Detaljerade läsanvisningar återfinns vid respektive föreläsning.

 • Avi Silberschatz, Petre Baer Galvin, and Greg Gagne. Operating System Concepts, Wiley, 2018. Både 9e och 10e utgåvan går bra att använda och finns på biblioteket.
 • George Coulouris, Jean Dollimore, and Tim Kindberg. Distributed Systems: Concepts and Design, 5th Edition. Addison-Wesley. 2011.
 • Algirdas Avizienis, Jean-Claude Laprie, Brian Randell, and Carl Landwehr. Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 1(1):11-33, 2004. On-line: http://dx.doi.org/10.1109/TDSC.2004.2 .
 • Mohamed El-Gendy, Abhijit Bose and Kang Shin. Evolution of the Internet QoS and Support for Soft Real-Time Applications. Proceedings of the IEEE, Vol 91, No. 7, Juli 2003. On-line: http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2003.814615

Samma material om process delen av kursen med exempel i Java syntax kommer ni åt genom att logga in med LiU-ID på:

Människa, teknik och samhälle (MTS)

Samhällsvetenskap

Litteratur som examineras:

 • Mann, Ian. Hacking the Human: Social Engineering Techniques and Security Countermeasures (kap 1-3, kap 10), Ashgate Publishing Ltd, 2008. ProQuest Ebook Central: Ebook
 • Boel Berner. Regeln i undantaget. Om olyckor, kunskap och tekniska system.
 • Donald Mackenzie, (1998) The Certainty Trough. In: Williams R., Faulkner W., Fleck J. (eds) Exploring Expertise. Palgrave Macmillan, London, sid 325-329.
 • Mats Ericson och Lena Mårtensson. Den mänskliga faktorn (kap 16), sid 301-314, i Risker i tekniska system, (2003) ed Grimvall, Jacobsson och Thedéen.

Psykologi

Litteratur som examineras:

 • Jern S., Hempel, A. (2002). Gruppdagbok i forskning och praktik - en metod för gruppstudier. (FOG-Report no 49). Linköping: Department of behaviour sciences (IBV), Linköping University. Ladda ner här.
 • Johnson D. W., Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory Into Practice, 38(2) sid 67-73. Ladda ner här
 • Stensaasen S., Sletta O. (1997). Grupprocesser - om inlärning och samarbete i grupper. Borås Natur och Kultur.
 • Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2014). Social psychology (7th ed.). Pearson. S. 314-328.

Etik

Litteratur som examineras:

 • Sven Ove Hansson. "Teknik och etik". Kompendiet hämtas från: http://www.infra.kth.se/~soh/tekniketik.pdf. länk.
 • Helen Nissenbaum. "Privacy as contextual integrity". Washington Law Review, 2004. Artikeln hämtas från: http://crypto.stanford.edu/portia/papers/RevnissenbaumDTP31.pdf. länk.
 • Philip Brey. "Disclosive Computer Ethics". Computers and Society, Vol. 30. Issue 4. Pp. 10-16. 2000. länk.
 • Association for Computing Machinery and IEEE Computer Society. Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice. Version 5.2. On-line: http://www.acm.org/about/se-code

Mobila system

 • Ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols.
 • C. Siva Ram Murthy, B. S. Manoj. Ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols. Prentice-Hall. 2004.

Arkitektur och Design

 • Len Bass, Paul Clements and Rick Kazman. Software Architecture in Practice, Second Edition. Addison Wesley. 2003.
 • David Garland and Mary Shaw. An Introduction to Software Architecture. Technical Report CMU/SEI-94-TR-021. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon Uni- versity. 1994. On-line: http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/94.reports/pdf/tr21.94.pdf
 • Amnon Eden and Rick Kazman. Architecture, Design, Implementation. In Proceed- ings of the 25th International Conference on Software Engineering. IEEE Computer Society.2003. On-line: http://dx.doi.org/10.1109/ICSE.2003.1201196
 • Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley. 1995.
 • För designmönster erbjuder Wikipedia-artikeln "Design Pattern (computer science)" ett stort antal användbara referenser och länkar utöver de som räknas upp här.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2020-01-31