Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

VT1-VT2 2020


Under denna projekttermin kommer du att:

  • Få kunskap och erfarenhet av en projektmodell.
  • Få praktisk övning i projektplanering och uppföljning.
  • Parallellt med projektet få kunskaper i olika ämnen, såsom informationssäkerhet, systemprogramvara, etik och psykologi.
  • Få möjlighet att se teknik och teknikutveckling i ett helhetsperspektiv.

Examination

Terminen består av tre delar: en kursdel, en projektdel och ett kandidatarbete. Kursdelen examineras genom skriftliga tentamina. Projektdelen examineras genom periodvisa demonstrationer. Kandidatprojektet examineras genom kandidatrapport och framläggning.

Projektgruppens roll

Som projektgrupp har ni fått i uppdrag att undersöka möjligheten att utveckla ett programvaruintensivt system. Systemet har särskilda funktionella och icke-funktionella krav. Ni förväntas arbeta med dessa krav för att ta fram en proof-of-concept som visar att de icke-funktionella kraven kan upprätthållas tillsammans med de funktionella kraven.

Kursledning

Kursledningen kan ur ett projektperspektiv ses som era chefer - personer som ställer krav på projektet. De har också befogenhet att styra eller helt avbryta projektet.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2019-01-03