Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Kandidatarbete - Publicering

Steg 1

När handledaren gett godkänt för publicering skall följande steg genomföras:

  • Kontakta Marcus via mejl och skriv att ni har blivit godkända för publicering av er handledare. I mejlet skall det framgå vilka personer som genomfört arbete (namn och personnummer) samt svensk och engelsk titel på arbetet. Då kommer en begäran av ISRN nummer göras. Tiden att få ett ISRN nummer kan variera, allt från några timmar till ett par dagar.
  • Ladda ner mallen för titelsida för Teknisk fakultet (mallar för examensarbeten och uppsatser). Fyll i och placera först i era arbeten (det finns bara word mallar, använd endast dessa och spara som PDF och inkludera i latex). Om ni använt latex mallen och har kvar sista sidan (det står DIVISIONSHORT på den) så ta bort denna.
  • Ladda hem upphovsrätt/copyright dokument och lägg som sida två i er rapport (upphovsrätt).
  • Ladda hem denna introducerande paragraf och lägg som sida tre i er rapport.
  • Ladda hem publiceringsgodkännande (publiceringsgodkännande). Fyll i och lämna till Madeleine Häger Dahlqvist.
  • Mejla sedan er rapport till Marcus och Madeleine. Skriv tydligt era namn och ISRN numret i mejlet så att Madeleine kan hitta er i systemet. Skriv att ni tillhör kursen TDDD82 och att ni vill publicera er rapport.

Vi granskar era arbeten och kommer sedan meddela er när det är dags att publicera i LiU E-press. Ni kan inte publicera förrens ni fått ok från både Marcus och Madeleine.

Steg 2

När Marcus och Madeleine meddelat att det är ok att publicera i LiU E-press använder ni följande resurser:

  • Punkt 4 på sidan: http://www.ida.liu.se/edu/ugrad/thesis/publicering/index.sv.shtml , läs noga genom detta stycke.
  • Själva sidan där man publicerar: http://www.ep.liu.se/exjobb/#instr/ , här finns mycket information och hjälp.
  • När ni väl börjat fylla i publiceringsformulärt så under "Institution, avdelning eller program" som ligger under "Författare", ska ni välja "Institutionen för datavetenskap, Department of Computer and Information Science" annars kan vi inte se arbetet och ej heller publicera.
  • Det går inte att göra om eller att ångra sig efter publikation. När det är publicerat kan det inte tas tillbaka eller uppdateras så ladda upp rätt dokument (se efter många gånger).

Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2017-06-08