Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Halvtidskontroll

Inför

Inför halvtidskontrollen ska varje grupp ha skickat in till sin handledare skriftligt material innehållande nedanstående punkter:

  • Tydlig formulering av problemet.
  • Dokumenterat bakgrund (eller syfte).
  • Teorin bakom problemet och lösningen.
  • Planering för resten av tiden.
Dessutom bör eventuell implementation kommit ungefär halvvägs.

Under mötets gång

Presentera ert arbete noga för er handledare och var tydliga i vad ni har gjort. Notera vad er handledare säger och ta tillvara på kommentarer. Detta är ett unikt tillfälle som ger er möjlighet att försäkra er om att ni är på rätt väg.

Efter mötet

Summera ert möte på en A4 sida och skicka till er handledare. Här ska ni ha med vad ni har gått igenom, vilka kommenterarer ni fått samt vad ni skall arbeta med framåt.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2015-12-15