Göm menyn

Kandidatarbete - Introduktion

Kandidatarbetet görs i par, där båda personer tillhör samma grupp i projektdelen av kursen. Deadline för val av examensarbete hittar ni i schemat. Om man inte har valt någon att arbeta med och/eller inte valt kandidatarbete vid deadline så kommer man att få en partner och/eller arbete tilldelat sig.

Förslag på kandidatarbeten kommer att göras tillgängliga enligt schemat. Intresseanmälan skickas in av studenterna som ska göra kandidatarbete. En uppdelning görs av kursledningen, endast ett par per arbete.

Kandidatarbetet är tänkt som en fördjupning i något av ämnena säkerhet, mobila system eller systemprogramvara.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2016-02-10