Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Rapport & Framläggning

Rapport

Rapporten skall bestå av 20-30 välskrivna sidor. I rapporten skall följande finnas:

 • Abstrakt (1/2 sida som beskriver i korthet hela arbetet)
 • Inledning
 • Bakgrund (kallas ibland motivation och/eller syfte)
 • Teori
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion
 • Slutsatser
 • Referenser

En mycket användbar guide till rapportskrivning har tagits fram av Johan Åberg och finns att ladda ner här.

Godkänd för framläggning och godkänd för publicering

Om ni får göra er framläggning så innbär det inte att er rapport är godkänd för publicering. Att få lägga fram innebär att rapporten är tillräckligt ok för att en opponent skall kunna läsa och förstå, men det kan komma större/mindre revideringskrav från handledare och opponenter. Dessutom kommer examinator granska alla rapporter så att de följer riktlinjer för publicering. Därmed är det viktigt att ni räknar med att kunna arbeta på era rapporter en tid efter framläggningen.

Framläggning

 • Det finns ett antal dagar avsatta för framläggningar. Kursledningen kommer avgöra när varje grupp genomför sin framläggning. Alla studenter bör vara tillgänliga dessa dagar.
 • Framläggning görs på svenska.
 • Varje framläggning har ett block på 45 minuter, av dessa ska 20-25 minuter avsättas till framläggningen och resterande tid till opponering och frågor.
 • Ni ansvarar själva för att ge era opponenter tillgång till er rapport.
 • Framläggningarna ska vara professionella, dvs man bör ha övat på sin framläggning och att läsa innantill från manus är inte godkänt. Besked om godkänt/underkänt ges efter att handledare, lärare och examinator har diskuterat efter tillfället.

Opponering

 • Kursledningen avgör vem som opponerar på vem, alla som har ett arbete godkänt för framläggning vid deadline kommer att få en opponent och någon att opponera på. Opponering görs på svenska.
 • Läs om opponering under rubriken "Att tänka på vid opponering" här.
 • Senast två dagar före framläggningen skall opponerande par skicka in två sidor text som sammanfattar opponeringen (rubriker och marginaler räknas inte som text). Skicka detta till examinator (Marcus), inte till den andra gruppen.

Auskultation

 • Det är obligatorisk närvaro på alla framläggningar det block man själv har framläggning (dvs om ni har framläggning den 30:e maj har ni obligatorisk närvaro på alla framläggningar den 30:e maj).
 • Ni kommer att delta vid andras framläggningar och kommer därmed uppfylla era auskultations uppdrag.

Så här går en framläggning till

 1. Först görs framläggningen, båda personer (om ni är två) står upp framme vid projektorduken.
 2. Sedan får publiken ställa enkla klargörande frågor (inga djupa frågor, bara snabba). Oftast kommer inga frågor alls vid detta tillfälle.
 3. Opponenterna går fram till projektorduken så att alla fyra (eller tre) står upp.
 4. Oppositionen sköts alltså stående av alla parter.
 5. Efter oppositionen får handledaren möjlighet att ställa frågor.
 6. Efter handledarens frågor får publiken ställa frågor.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2018-04-18