Göm menyn

Vt1-Vt2 2015

Senaste nytt...


2015‑05‑21  Slutrapport inlämning
 

En instruktion finns på denna sida .


2015‑05‑08  Sista två seminarier
 

En instruktion finns på denna sida .


2015‑04‑13  Inlämning 3
 

En instruktion finns på denna sida .


2015‑04‑02  Muddy-card
 

En sammanfattning finns på denna sida .


2015‑02‑08  Schemat
 

En del förtydliganden gjorda på schema-sidan och i TimeEdit.


2015‑01‑27  Deadlines
 

En sammanställning av deadlines finns på slutet av schema-sidan.Kursen pågår hela vårterminen och består av följande delar:

Parts of the course

Arbetet i båda kurserna kretsar kring ett större programutvecklingsprojekt som till stor del drivs av studenterna själva i ihoplottade projektgrupper om ca 6-8 personer. Målet med projektet är att studenterna skall lära sig att genomföra ett programutvecklingsprojekt under realistiska förutsättningar och få erfarenheter som är relevanta för yrkeslivet. Projektet har en fast tidsbudget om 220 timmar per person för studenterna på TDDD76. Studenter på TDDD77 lägger 300 timmar per preson, men då ingår också att man skall genomföra ett kandidatarbete med en gemensam text och individuella delar.

Kommunikationsdelen består av föreläsningar, seminarier och en oppositionsövning. Under kursens gång kommer studenterna att få återkoppling på presentationer och skriftligt material. Medverkande lärare är experter inom kommunikation från CMTS .

Entreprenörskapsdelen består av föreläsningar och seminarier. Under kursens gång kommer deltagarna att delas in i tvärgrupper om ca 5-6 studenter som tar fram affärsplaner för att starta ett hypotetiskt företag baserat på respektive projektuppgift. Medverkande lärare är experter inom entreprenörskap från PIE.

En stor andel av studenterna på TDDD77 läser också kursen TDDD60 Interaktiva system. Meningen är att den ide om system som tas fram inom Interaktiva system skall användas som utgångspunkt i Entreprenörskapsdelen. Så långt det är möjligt skall vi försöka ha samma grupper i de båda kurserna. Interaktiva system innehåller många tekniker och metoder för att ta fram användarnas verkliga behov, designa gränssnitt och arbeta med prototyper. Dessa tekniker och metoder är direkt tillämpliga i denna kurs, exempelvis intervjutekniker är en viktig grund för kravinsamling generellt.

Projektarbetet - de viktigaste principerna

Projektarbetet utförs i samma anda som den tidigare kursen TDDD09, vardagligt kallad "pummen". Projektet skiljer sig en del från andra kurser och bygger på ett antal väletablerade principer, av vilka de viktigaste är:

 • Alla, även handledarna och examinatorn, behandlar varandra med respekt och försöker bidra till att arbetet går framåt i positiv och konstuktiv anda. Kritik framförs öppet och ärligt utan överdrifter eller nedvärdera någon som person.
 • Vi skall skapa värde för kunden. Det är viktigt att kunden får något, även om det inte blir ett fullt fungerande system kan man göra en väl utvärderad prototp eller bygga grunden för ett framtida system.
 • Saker skall inte bara hända. Ni skall ligga före i planeringen av processer. Det är fullt tillåtet att experimentera och anpassa processen, men det skall vara planerat och godkänt av handledaren.
 • Dokumentationen skall vara väl uppdaterad. Det skall gå att sätta sig in i hur projektet ligger till endast med hjälp av dokumentationen.
 • Alla roller är inte på heltid. När ni planerar skall ni räkna med att ni har flera uppgifter i projektet. Exempelvis kanske analysansvarig jobbar 30% med kunder och krav, och resten som utvecklare.
 • Teamledaren har viss direktivrätt som skall efterföljas. Det är inte lätt att vara teamledare för studenter i samma kurs. Försök att bjuda till. Uppstår det problem skall ni givetvis ta upp detta med handledare.
 • Gruppmedlemmarna lottas ihop till grupperna.
 • Erfarenhetsdelen är viktig, ni får en projekterfarenhet som ni har nytta av längre fram. Det fina i kråksången är att även väldokummenterade misslyckanden kan bli lyckade erfarenheter.
 • Ni har ansvaret för att alla kommer upp i sina timmar. Det är inte smart om den duktigaste programmeraren jobbar övertid och den som ännu är under utbildning bara tittar på. Det gäller att anpassa ambitionsnivån för alla i projektet.
 • Det ingår i kurskraven att ta reda på vad som skall göras. Handledarna kan komma med tips och ge återkoppling på era beslut. Det är bara om vi ser att något är på väg åt helt fel håll som vi ingriper.
 • Det ingår i kursen att jobba under icke-optimala förhållanden.
 • När man jobbar i projekt blir det några procent av tiden då man mest väntar på att andra skall bli färdiga och man känner frustration. Det är fullt normalt. Men blir det 20% av tiden är något tokigt.

Sidansvarig: Kristian Sandahl
Senast uppdaterad: 2015-01-17