Göm menyn

TDDD76 Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv

Vt1-Vt2 2014


Hej, och välkomna till den nya versionen av kursen Programutvecklingsmetodik i ett helhetsperspektiv. Kursen kommer att samläsas med D- och U-programmens kandidatprojekt, där ni gör ett projekt på något färre timmar, men i samma projektstruktur. Den stora skillnaden är att ni inte skriver kandidatuppsats, utan en erfarenhetsrapport. Ni deltar inte heller i undervisningen i kommunikation eller entreprenörskap. Se UML-diagrammet nedan.

För kursinformation, se sidorna för TDDD77.

med hopp om ett lärorikt projekt

Kristian Sandahl, examinator och kursledare

course parts

Senaste nytt...


2/12  Ny kurs
 

Kursens webbsidor är automatgenererade och därför i vissa fall med rudimentärt innehåll.Sidansvarig: Kristian Sandahl
Senast uppdaterad: 2014-01-16