Göm menyn

TDDD74 Databaser för bioinformatik

Labbar


Denna del i kursen innehåller 2 obligatoriska uppgifter som görs i MySQL. Uppgifterna finns i lab och extra information i lab appendix.
 • Lab 1: SQL (schemaläggs för 2 labtillfälle)
 • Lab 2: databasdesign och ER modelering (schemaläggs för 2 labtillfälle)
 • Labanmälan: För att kunna använda databasen krävs ett särskilt databaskonto. Du måste vara registrerad på kursen för att få kontot. Du måste också anmäla dig till labbarna via Labbanmälan i menyn (deadline: 2018-03-23).
 • Labbarna och projektet kan lämnas in för redovisning under kursens gång under labtillfällena eller i de fack som finns utanför labassistentens kontor. Ni får sedan ett mail om att lab-rapporten är rättad varefter ni kan hämta denna i ut-facket utanför er labassistents kontor.
  Det finns rapporteringsdeadlines vid varje tentatillfälle. Mellan tentatillfällena rapporteras inga lab- och projektresultat i LADOK. Databaskontona tas bort efter ett år.
 • Deadlines för inlämning av labbar:
  - i samband med maj-tentan: 2018-04-11 för labb 1 och 2018-04-23 för labb 2
  - i samband med agusti-tentan: Tentadatumet för båda labb 1 och 2.
  - i samband med oktober-tentan: Tentadatumet för båda labb 1 och 2.
 • Lab information (in English as this is shared by several courses):
  - Getting started.
  - ER-diagram of Jonson Brothers (ppt)

Sidansvarig: Olaf Hartig
Senast uppdaterad: 2018-03-14