Göm menyn

TDDD74 Databaser för bioinformatik

Föreläsningar


Föreläsningar 1-11 samläses med kursen TDDD12. Information om föreläsningarna och OH-bilder finns på en separat webbsida hos kursen TDDD12. Föreläsningar 0 och 12-13 är specifika för TDDD74. De kapitel referenser som anges gäller för Fundamentals of Database Systems men motsvarande kapitel borde finnas i de flesta andra databasböcker. De andra referenser gäller för artiklarna.

Fö 0 (Patrick) pdf, ppt (upplaga 6: Kap. 1-2)
(upplaga 5: Kap. 1-2)
Fö 12-13 (Patrick) pdf, ppt  Information retrieval
Baeza-Yates & Ribeiro-Neto
 Semistrukturerad data

Abiteboul 1,2.1-2.2
 Objektorienterade databaser

(upplaga 6: kap 11.1, 11.5)
(upplaga 5: kap 20, 21.3)

Lektioner


Sidansvarig: Olaf Hartig
Senast uppdaterad: 2018-03-14