Göm menyn

TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 2 Del B Bearbetning; användartest


I denna deluppgift ska ni utvärdera ert gränssnitt med verkliga användare. Notera att ni här ska använda metoder och tekniker som beskrivs under avsnittet ”Bearbetningsfasens värderingar” i kursboken.

Om ni vill kan ni utföra era tester på distans, läs då följande: Moderated testing 101 och What is remote usability testing. Notera att användartest på distans ändå kräver dokumentation av informerat samtycke. Det kan lösas på flera sätt: Om man spelar in testet kan inspelningen inledas med att deltagaren läser upp samtyckes formuläret och muntligt ger sitt samtycke. Om man inte spelar in kan man skicka samtyckesformuläret elektroniskt och signera elektroniskt.

Instruktioner

 1. (I grupp) Se till att de testuppgifter ni skapde i UPG2 Del A har bakgrund och detaljer så att de fungerar som instruktioner till testdeltagaren. Uppgifterna ska innehålla de detaljer (bakgrundsfakta) som en riktig användare skulle känna till vid användningstillfället men inget om hur det ska göras i ert system. T.ex. i ett hotellbokningssystem så känner användaren till detaljer om vart den har planerat att åka, vilken kvalitet de vill ha på boendet och andra krav. En användare känner till sitt eget namn, användarnamn, lösenord osv. Denna data ska ingå i testuppgiften och matcha data som lagts in i prototypen. Var uppmärksamma på hur ni formulerar uppgifterna, undvik att använda exakt de ord som finns i ert gränssnitt om de inte är väldigt vedertagna.
 2. Planera hur era användartester ska gå till. Använd denna testplan som utgångspunkt så testningen blir lika för alla deltagare. Planera med att samla in data genom tänka-högt-protokoll, se kursboken. Notera att ett test inte bör ta längre tid än 30 minuter totalt. Skapa ett samtyckesformulär för att hantera informerat samtycke. Exempel finns här (kom ihåg att uppdatera headern).
 3. (I grupp) Gå på lektionen i Användbarhetstestning, se Schema. Observera att närvaro är obligatorisk. Under denna lektion kommer ni att genomföra pilottester med bland annat handledaren som testdeltagare.
 4. (I grupp) Sammanställ observationer och erfarenheter från pilottestet, revidera testplan, information till testdeltagaren, testuppgifter, prototyp osv. efter behov.
 5. (Parvis) Genomför användartester med personer som är så lika er målgrupp som möjligt. En gruppmedlem är testledare och en är observatör. Se till att byta roller ibland så att alla får testa båda rollerna. Här ska två test per gruppmedlem utföras (8-12st).
 6. (I grupp) Analysera tänka-högt-protokollen och insamlad data för att identifiera problem med er design.
 7. (I grupp) Dokumentera användbarhetstestet i en rapport. Använd denna mall. Tänk på att testdeltagarna är helt anonyma, men ni måste redovisa viktig demografi om dem (ålder, sysselsättning osv.). Denna rapport lämnas in enligt nedan.
 8. (I grupp) Skapa en inspelning/screencast av hur er prototyp ser ut när man genomför användaruppgifterna. Inspelningen får vara max 5 minuter lång.
 9. (I grupp) Presentera ert resultat vid det schemalagda redovisningstillfället, närvaro är obligatorisk. Presentationen ska innehålla ert designuppdrag och primär persona, era tre första koncept, inspelningen av prototypen och resultatet av användarutvärderingen. Presentationen ska ta max 15 minuter och alla gruppmedlemmar ska medverka.
 10. Inlämning

  Inlämning av rapporten i punkt 7 ovan görs i Lisam. Rapporten ska vara i pdf-format med bilder i tillräckligt bra upplösning för att urskilja nödvändiga detaljer men inte mer, namnge filen [GruppNr]Upg2B.pdf. En gruppmedlem ansvarar för att gruppens rapport lämnas in i Lisam och att alla som namnges under Gruppmedlemmar faktiskt medverkat i uppgiften.

  Kompensation för frånvaro på användbarhetstestlektionen

  Skriv en text på 500-1000 ord om:

  • Syftet med att genomföra användbarhetstester med prototyper, jämför gärna med granskning. Hänvisa till kurslitteraturen.
  Döp filen efter följande konvention: liuid_AnvTest.pdf Lämna in dokumentet i Lisam under Inlämningar, "Komplettering för frånvaro". Inom 15 arbetsdagar från lektionstillfället.

  Kompensation för frånvaro vid redovisning

  Kontakta kursansvarig.

  Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
  Senast uppdaterad: 2022-02-10