Göm menyn

TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 1 Del C Valfri del


Valfri, individuell del som genomförs för högre betyg på uppgift 1

Riktlinje för omfånget för den valfria delen är cirka 1000 ord. Betyg 3/4/5. Inlämningstid se "deadlines" i menyn till vänster.

  1. Beskriv kort (max 200 ord) det arbete gruppen genomförde under uppgift 1. Fokusera på avvikelser från och tolkningar av vad som beskrivs i kurslitteraturen. Referera till kurslitteraturen (ange sidnummer i referenser).
  2. Beskriv kort (max 100 ord) de 3 olika koncepten som gruppen har tagit fram under denna uppgift (ta med tillräckligt med detalj så att läsaren förstår resten av texten).
  3. Värdera gruppens arbete. Vad gjordes bra/dåligt? Varför är det bra/dåligt att göra så? På vilket sätt blev resultatet bättre/sämre än det kunde blivit? Referera till kurslitteraturen.
  4. Analysera varför det blev som det blev och hur du ska göra för att det ska bli bättre nästa gång. Referera vid behov till kurslitteratur.

Döp filen till `UPG1C_grupp-nummer_LiU-ID.pdf`. Lämna in dokumentet via Lisam (under Inlämningar, UPG1 del C).

Betyget i den valfria delen beror på hur väl du visar att du förstår metoder och tekniker som använts under Uppgift 1 och hur de utförs på ett bra sätt. För högsta betyg ska du motivera dina resonemang väl och svara på frågan ”Varför?” flera gånger.


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2021-01-20