Göm menyn

TDDD52 Webbprogrammering - grundkurs

Föreläsning


Föreläsning 2 - CSS

Denna föreläsning ger studenten grundläggande kunskap om hur man kan använda CSS för att påverka utseendet av HTML element.

Hur kan man styra vilka element som påverkas av vilka regler?

Hur kan man återanvända CSS regler och dokument?

Slides finns här: 1 per sida | 4 per sida

Föreläsningsfiler finns här: katalog med filer.


Image describing lecture 2

Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2012-01-13