Göm menyn

TDDD52 Webbprogrammering - grundkurs

Föreläsning


Föreläsning 1 - Internet & HTML

Den första föreläsningen ämnar att ge studenterna en grundläggande introduktion till hur Internet är uppbyggt, vad "webben" är, hur HTML fungerar och vad som skiljer en server och klient åt.

Denna introduktionsföreläsning ger också detaljer om kursen upplägg, examination och laborationer.

Slides finns här: 1 per sida | 4 per sida

Föreläsningsfiler finns här: katalog med filer.


Image describing lecture 1

Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2012-01-13