Göm menyn

TDDD52 Webbprogrammering - grundkurs

2014

Laboration 0 - Förberedelser

1. Syfte

 • Att förstå de regler som gäller vid laborationer på IDA.
 • Att förstå hur laborationsmaterialet är uppbyggt.
 • Att dela in alla studenter i grupper om två och registrera dessa via webreg.
 • Att förstå hur man använder systemen på IDA för att kunna genomföra laborationerna.

2. Genomförande

2.1 Regler och Policy

 • Läs IDA:s regler och policy vid examination av datorlabbar. Dessa gäller för hela labbserien: Länk till reglerna.
 • När man söker på nätet efter hjälp är det ibland väldigt lockande att använda kodsnuttar som man hittar på bloggar etc. Detta är till en viss grad ok, men det kräver att ni tydligt markerar de rader kod som ni själva inte skrivit. Det ska heller inte vara så att ni tagit all kod till era projekt, som en tumregel kan man säga att 95% skall vara egen skriven kod.
 • Det är ok att ta existernade bilder till projektet, detta behöver inte studenten själv skapa.
 • Det är inte tillåtet att använda verktyg för utveckling där man drar och släpper komponenter, så kallade WYSIWYG.
 • Det är inte tillåtet att använda färdiga bibliotek för JavaScript eller PHP om det inte explicit står så i instruktionerna.

2.2 Laborationsmaterial

 • Tänk på att läsa igenom hela laborationsmaterialet innan ni påbörjar laborationen, detta kommer säkert att underlätta för er ibland eftersom frågor som uppstår kanske besvaras längre ner i materialet.
 • Som en del av laborationsmaterialet ingår ett kodskelett. Detta är till för att hjälpa studenten att komma igång med laborationerna men även visa på hur man arbetar på ett ingenjörsmässigt sätt. Som en extra bonus påskyndar det även rättningar av laborationerna.

2.3 Grupper

 • Laborationerna genomförs i par. De kan ej genomföras enskilt och ej heller i grupper med tre eller fler deltagare.
 • Anmäl er grupp i Webreg senast 17.00, 2013/01/18.

3. Kodskelett

Som en del av laborationsmaterialet ingår ett kodskelett. Detta är till för att hjälpa studenten att komma igång med laborationerna men även visa på hur man arbetar på ett ingenjörsmässigt sätt. Som en extra bonus påskyndar det även rättningar av laborationerna.

3.1 Installation av kodskelett

 • Sätt dig vid en terminal i en SU sal på IDA.
 • Logga in och öppna ett terminalfönster.
 • Exekvera följande kommando: mkdir ~/www-pub. (OBS: om mappen www-pub redan existerar får man ett felmeddelande, detta är ok).
 • Ladda ner denna fil: skelett och spara i den nya mappen "www-pub".
 • I terminalfönstret exekverar ni: cd ~/www-pub
 • I terminalfönstret exekverar ni: unzip code.zip
 • Nu bör ni ha en mapp i www-pub som heter TDDD52 som innehåller alla filer ni behöver för laborationerna.
 • Du kan nu se dina redovisade laborationer via http://www-und.ida.liu.se/~abcde123/TDDD52/labx där du byter ut abcde123 med ditt LiU-ID och labx mot t ex lab1.
 • Det är viktigt att detta fungerar innan du går vidare med laborationerna, fråga därför gärna din assistent om hjälp om det inte fungerar.

3.2 MySQL & phpMyAdmin

När alla studenter har registrerat sig i WebReg så skapas databaskonton för varje student. Om du tidigare har läst en kurs på IDA där man använt en databas kommer inte en ny skapas åt dig, använd då den du tidigare blivit tilldelade. Har du tappat bort eller glömt dina uppgifter kan du få nya genom att mejla till helpdesk@ida.liu.se, OBS du måste mejla från din studentmejl (t ex abcde123@student.liu.se).

OBS: Om ni väljer att ändra lösenord för ert databaskonto är det ok. Men tänk på att inte använda ett lösenord ni använder någon annan stans. Det är relativt enkelt att ta reda på lösenordet för er databas, och därför är det osäkert att använda samma lösenord här som t ex studentmejlen.

För att underlätta arbetet med er databas har ni tillgång till phpMyAdmin. Detta är ett webbaserat gränssnitt för att administrera en MySQL databas.

För att komma till inloggningen använder ni denna länk: phpMyAdmin på IDA

4. Redovisning

När man anmält sig i WebReg och installerat kodskelettet korrekt har man fått godkänt på denna laboration. Installationen av kodskelettet behöver inte redovisas, men det är nödvändigt för att kunna göra resten av laborationerna.

4.1 Deadline

Soft: 2013/01/18 - 17:00

Hard: 2013/01/18 - 17:00

5. Verktyg

De datorer som IDA tillhandahåller har all mjukvara som behövs för genomförandet av laborationerna. Det är ok att använda egen hårdvara, men man måste kontinuerligt ladda upp sin kod till www-pub mappen enligt instruktioner. Samtidigt är det viktigt att poängtera att assistenterna inte har möjlighet att hjälpa er med tekniska problem ni möjligtvis stöter på om ni använder egen hårdvara. Om ni väljer att använda egen hårdvara finns här ett par förslag till verktyg för överföring av filer.

5.1 SFTP

För att flytta filer mellan den dator ni sitter och arbetar vid och den dator som exponerar era resurser utåt (servern) använder ni SFTP.

Alla filer som finns i en katalog som heter 'www-pub' finns, generellt, tillgängliga för andra över www.

Om du sitter vid en dator i SU salarna så kan man direkt kopiera sina filer till 'www-pub' mappen, men det är viktigt kunna kopiera filer via SFTP/FTP eftersom det är ett välanvänt verktyg av webbutvecklare, av den anledningen bör du testa detta och även visa din laborationsassistent att du klarat detta steg.

Dessa uppgifter behöver du ange i ditt SFTP-program för att koppla upp dig. I SU salarna finns gFTP installerat, då heter protokellet SSH2.

 • Server: astmatix.ida.liu.se
 • Protokoll: SFTP (kan ibland heta SSH2)
 • Port: 22
 • Användarnamn: liu-id, t ex abcde123
 • Lösenord: samma som till studentmejlen
 • URL till de filer som ligger i www-pub: http://www-und.ida.liu.se/~abcde123/

5.2 FTP-klienter/SFTP-klienter

6. Litteratur

6.1 Böcker

 • Niederst Robbins - Learning Web Design - "Transfering files with FTP"

6.2 Länkar


Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2013-01-03