Göm menyn

TDDD52 Webbprogrammering - grundkurs

2014

Laboration 9 - Bilder

Syfte

Att tillämpa och fördjupa kunskaper inom webbprogrammering genom att implementera en dynamisk databasdriven webbplats. Att dokumentera framtagandet av en webbplats.

Uppgift

För denna laboration ska ni göra så att det går att ladda upp och lägga till bilder för varje film via admin-gränssnittet. Bilderna ska sedan visas för besökare på webbplatsen vid respektive film.

Ni kan antingen lagra bilderna binärt i databasen eller lagra dem i filstrukturen på servern (och bara lagra sökvägen till bilden i databasen).

Vid uppladdning ska bildstorleken kontrolleras och begränsas eller beskäras så att den passar in storleksmässigt i er layout (bilderna som lagras ska inte vara större än vad kommer att visas på webbplatsen).

Er dokumentation ska även inkludera ert arbete med lab 9.

Länkar

Krav för Godkänt

 • Fungerade gränssnitt för att administera webbplatsen, inkluseive bildhantering
 • Genomtänkt design, layout, och navigering
 • Genomtänkt interaktion
 • Det finns skydd mot SQL-injections och code-injections

Angående laboration 7-9 och examination

Laboration 7, 8 och 9 är stegvis utökningar av den webbplats som ni byggde för laboration 6.

Betyg

 • För betyg 3 ska laboration 1-7 vara godkända.
 • För betyg 4 ska laboration 1-8 vara godkända.
 • För betyg 5 ska laboration 1-9 vara godkända.

Deadline

För laboration 7-9 är deadline 5/6. Senare redovisningar hänvisas till nästa kursomgång.

Kompletteringar

För lab 7-9 ges endast chans att komplettera mindre detaljer.

Dokumentation

Det ska finnas en dokumentation över hur framtagandet av webbplatsen (lab 7, 8 och 9) gått till. I denna ska även framtagandet av databasen redovisas tillsammans med ER-diagram (i Chen-notation) och översikt för tabeller. Dokumentationen bör omfatta ungefär 500-1000 ord. Kontrollera stavning och grammatik innan redovisning.

Ni ska använda följande rubriker:

 • Arbetsfördelning och metod
 • Teknikval och databasdesign
 • Självvärdering
 • Tidsåtgång

Redovisning

Lab 7-9 redovisas ihop i en redovisning via mail. Ange i kurskod och vilka laborationer det gäller som ämne. Skicka med era namn, liu-id och url till webbplatsen. Bifoga även en zip-fil med er kod och projektdokumentationen som pdf.

Begränsningar

Enstaka rader kod från andra källor än eget arbete samt jQuery och Bootstrap är ok att använda om ni anger källan. Detta gäller även om ni modiferat koden. Att låna kod från andra studenter är ej ok. I övrigt gäller IDAs regler för datorlabbar.

Att använda och anpassa färdiga system för att lösa uppgiften t ex CodeIgniter, Joomla, Wordpress och RubyOnRails är ej ok.


Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2014-04-27