Göm menyn

TDDD52 Webbprogrammering - grundkurs

2014

Laboration 8 - Inloggning och gränssnitt för admin

Syfte

Att tillämpa och fördjupa kunskaper inom webbprogrammering genom att implementera en dynamisk databasdriven webbplats. Att dokumentera framtagandet av en webbplats.

Uppgift

För denna laboration ska ni lägga till ett system för att administrera webbplatsen. För att kunna lägga till, ta bort och ändra data på webbplatsen måste man logga in. En besökare till webbplatsen ska kunna skapa/registrera ett konto. Som inloggad ska användaren kunna lägga till, ändra och ta bort (precis som för lab 7). Som icke-inloggad ska man endast kunna visa informationen om filmer, regissörer, etc; samt ges möjlighet att registrera konto och logga in.

Kontouppgifter ska lagras i databasen och lösenordet ska saltas och krypteras. Status som inloggad ska sparas i session.

Er dokumentation ska även inkludera ert arbete med lab 8.

Länkar

Session på IDA

För att köra session på IDAs server behöver man ange en session_save_path till en katalog som world/others får läsa och skriva i. För säkerhet kan man lägga katalogen utanför www-pub och döpa den till något som andra har svårt att gissa sig till.

Krav för Godkänt

 • Fungerade gränssnitt för att administera webbplatsen
 • Lösenord lagras saltat och krypterat
 • Status om inloggning lagras i Session
 • Det finns skydd mot SQL-injections och code-injections
 • Validring av inmatad data skrev med jQuery och PHP

Angående laboration 7-9 och examination

Laboration 7, 8 och 9 är stegvis utökningar av den webbplats som ni byggde för laboration 6.

Betyg

 • För betyg 3 ska laboration 1-7 vara godkända.
 • För betyg 4 ska laboration 1-8 vara godkända.
 • För betyg 5 ska laboration 1-9 vara godkända.

Deadline

För laboration 7-9 är deadline 5/6. Senare redovisningar hänvisas till nästa kursomgång.

Kompletteringar

För lab 7-9 ges endast chans att komplettera mindre detaljer.

Dokumentation

Det ska finnas en dokumentation över hur framtagandet av webbplatsen (lab 7, 8 och 9) gått till. I denna ska även framtagandet av databasen redovisas tillsammans med ER-diagram (i Chen-notation) och översikt för tabeller. Dokumentationen bör omfatta ungefär 500-1000 ord. Kontrollera stavning och grammatik innan redovisning.

Ni ska använda följande rubriker:

 • Arbetsfördelning och metod
 • Teknikval och databasdesign
 • Självvärdering
 • Tidsåtgång

Redovisning

Lab 7-9 redovisas ihop i en redovisning via mail. Ange i kurskod och vilka laborationer det gäller som ämne. Skicka med era namn, liu-id och url till webbplatsen. Bifoga även en zip-fil med er kod och projektdokumentationen som pdf.

Begränsningar

Enstaka rader kod från andra källor än eget arbete samt jQuery och Bootstrap är ok att använda om ni anger källan. Detta gäller även om ni modiferat koden. Att låna kod från andra studenter är ej ok. I övrigt gäller IDAs regler för datorlabbar.

Att använda och anpassa färdiga system för att lösa uppgiften t ex CodeIgniter, Joomla, Wordpress och RubyOnRails är ej ok.


Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2014-04-27