Göm menyn

TDDD52 Webbprogrammering - grundkurs

2014

Laboration 7 - Utökning

Syfte

Att tillämpa och fördjupa kunskaper inom webbprogrammering genom att implementera en dynamisk databasdriven webbplats. Att dokumentera framtagandet av en webbplats.

Grupper

Laborationen ska genomföras i samma grupper om två studenter som arbetat tillsammans med laborationerna. De som laborerat själva rekommenderas att hitta en annan ensamlabbare att jobba med. Grupper om tre studenter är ej ok.

Uppgift

Er uppgift är att vidareutveckla den webbplats ni byggde för laboration 6. De saker ni ska lägga till är två entiteter [Genre] och [Skådespelare] med lämpliga attribut i ert ERD och i er databas. Sedan ska webbplatsen uppdateras så att det går att lägga till, ändra och ta bort från databasen via er webbplats. Vid ändring ska de befintliga innehållet för visas och kunna editeras (användaren ska ej behöva mata in allt på nytt för att till exempel rätta till ett stavfel).

Krav för godkänt

 • Använder HTML, CSS, PHP, MySQL och jQuery för att lösa uppgiften
 • Genomtänkt design, layout, och navigering
 • Genomtänkt interaktion
 • Webbplatsen kan valideras som HTML5
 • CSS-koden kan valideras som CSS2.1 eller CSS3 (experimentell CSS är också OK)
 • Dokumentation för framtagandet av webbplatsen samt ER-diagram (Chen-notation) och översikt av normaliserade tabeller
 • Det finns skydd mot SQL-injections och code-injections
 • Validring av inmatad data skrev med jQuery och PHP

Angående laboration 7-9 och examination

Laboration 7, 8 och 9 är stegvis utökningar av den webbplats som ni byggde för laboration 6.

Betyg

 • För betyg 3 ska laboration 1-7 vara godkända.
 • För betyg 4 ska laboration 1-8 vara godkända.
 • För betyg 5 ska laboration 1-9 vara godkända.

Deadline

För laboration 7-9 är deadline 5/6. Senare redovisningar hänvisas till nästa kursomgång.

Kompletteringar

För lab 7-9 ges endast chans att komplettera mindre detaljer.

Dokumentation

Det ska finnas en dokumentation över hur framtagandet av webbplatsen (lab 7, 8 och 9) gått till. I denna ska även framtagandet av databasen redovisas tillsammans med ER-diagram (i Chen-notation) och översikt för tabeller. Dokumentationen bör omfatta ungefär 500-1000 ord. Kontrollera stavning och grammatik innan redovisning.

Ni ska använda följande rubriker:

 • Arbetsfördelning och metod
 • Teknikval och databasdesign
 • Självvärdering
 • Tidsåtgång

Redovisning

Lab 7-9 redovisas ihop i en redovisning via mail. Ange i kurskod och vilka laborationer det gäller som ämne. Skicka med era namn, liu-id och url till webbplatsen. Bifoga även en zip-fil med er kod och projektdokumentationen som pdf.

Begränsningar

Enstaka rader kod från andra källor än eget arbete samt jQuery och Bootstrap är ok att använda om ni anger källan. Detta gäller även om ni modiferat koden. Att låna kod från andra studenter är ej ok. I övrigt gäller IDAs regler för datorlabbar.

Att använda och anpassa färdiga system för att lösa uppgiften t ex CodeIgniter, Joomla, Wordpress och RubyOnRails är ej ok.


Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2014-04-27