Göm menyn

TDDD52 Webbprogrammering - grundkurs

Litteratur

Kurslitteratur

Inom webbprogrammering finns det väldigt mycket webbsidor man kan använda sig av för att lära sig. Om man har förkunskaper eller är bekväm med att söka reda på information på internet är kurslitteraturen kanske inte nödvändig. Kursen ämnar att ge ett brett, men inte så djupt, kunnande och därför blir de flesta böcker överflödiga.

Av den anledningen finns det ingen officiell kurslitteratur i denna kurs. Studenten får själv avgöra om litteratur behöver införskaffas. Däremot finns det nedan förslag på böcker till de studenter som ändå vill tillgodogöra sig informationen på ett lättillgängligt och pedagogiskt vis.

1. Tips

Innan du bestämmer dig för att köpa några böcker, kolla gärna om du tycker att du har de kunskaper som krävs genom att läsa igenom relevanta delar av W3C Schools. Där finns stycken om HTML, CSS, Javascript och PHP som kan vara tillräckliga för dig att komma igång. Saknar du information där kanske du endast behöver söka på nätet, och inte köpa en hel bok på området.

För övrigt så länkas det till gratis material på nätet från varje laborationsinstruktion.

1.1 Länktips

Det finns många guider på nätet, och här är två med hög kvalité:

2. Rekommenderad litteratur

Om du ändå vill köpa en bok så rekommenderas den sammanfattande boken nedan "Programming the World Wide Web". Den innehåller nästan allt material som denna kurs behandlar, samt lite mer avancerade ämnen som är bra för de som vill vidareutveckla sin kunskap efter kursen.

2.1 Sammanfattande böcker

  • Sebesta, W. Robert (2009). Programming the World Wide Web - Fifth Edition. Pearson.

2.2 HTML & CSS

  • Niederst Robbins, J. (2007). Learning Web Design. O'Reilly.
  • Elisabeth Robson, Eric Freeman (2005). Head First HTML with CSS & XHTML O'Reilly.
  • Clarke, A. (2007). Transcending CSS - The Fine Art of Web Design. New Riders (OBS: Fördjupning).

2.3 Javascript

  • Yank, K., Adams, C. (2007). Simply Javascript. Sitepoint.

2.4 PHP & MySQL

  • Gilmore, W. J. (2008). Beginning PHP and MySQL - From Novice to Professional. Apress.
  • Yank, K. (2009). Build Your Own Database Driven Website Using PHP & MySQL. Sitepoint.
    (De fyra första kapitlen kan man få från förlaget gratis via denna länk)

2.5 Fördjupningslitteratur


Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2013-01-02