Göm menyn

TDDD44 Problemlösning och programmering

Examination


Kursen rapporteras i fyra obligatoriska moment och upp till två frivilliga moment. Det moment som ingår är:

  • LAB2 - Laborationer (Ada).
  • DAT2 - Datortentamen (Ada).
  • PRA1 - Miniprojekt (Ada).
  • UPG3 - Frivillig projektuppgift (Ada).
  • LAB3 - Laborationer (MatLab).
  • UPG2 - Frivillig labuppgift (MatLab).
De frivilliga momenten rapporteras detta år med betyg G om man gjort labserien i MatLab respektive miniprojektuppgiften i Ada klar i tid. Man kan alltså få G på en av dessa om man gör det ena momentet klart i tid.

Regler m.m. angående tentamen återfinnes under "Tentainformation" i menyn till vänster.

Betygsättningen i kursen baserar sig i första hand på tentabetyget (DAT2), men de delar som ingår i andra perioden av kursen (efter tentan) påverkar betyget enligt följande formel:

Slutbetyg = max(3, min("betyg på DAT2" + "antal betyg G i kursen" - 4, 5))


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2012-08-16