Göm menyn

TDDD44 Problemlösning och programmering

Schema


Detta schema är det korrekta schemat (2010-08-26). Det webschema som finns ute just nu har felaktigheter och är inte uppdelat per labgrupp. I detta schema har jag lagt in mer detaljerad information för de olika grupperna i kursen. I detta har jag lagt in information om vilken laboration de olika FÖ/LE/LA tillhör och dessutom specificerat vilken studentgrupp som skall komma när på de olika LA-tiderna.

Till att börja med en kort beskrivning av de olika markeringarna:

  • FÖ - Föreläsning
  • LE - Lektion
  • LA - Labtid
  • DU - Dugga
  • TE - Tenta

Efter FÖ/LE/LA står en markering som anger vilken laboration den hör till.

Nästa kolumn i schemat talar om vilken grupp av studenter som har denna specifika tid.

När det gäller redovisningen av projektet kommer det mer information om det senare.

Markeringarna TJ,FL,... anger närvarande assistenter (om det inte står något betyder det att ingen assistent är närvarande utan salen är bokad för att ni skall ha garanterad plats).

ANMÄLAN TILL GRUPPER sker på andra FÖ.

Schema för EMM1

Schema för DPU1a

Schema för DPU1b

Schema för M1a

Schema för M1b

Schema för M1c

Schema för M1d

Schema för Extra


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2010-08-30