Göm menyn

TDDD44 Problemlösning och programmering

Redovisning av laborationer


Riktlinjer för hur man redovisar en laboration.

Laborationerna redovisas på labtid. Du skall INTE redovisa varje delmoment för sig. Du redovisar hela laborationen på en gång (helst innan den mjuka deadline som finns given i kursinformationen). Redovisning av laboration nummer N redovisas senast i början av laboration N+1.

Miniuppgiften (spelet) redovisas på sista passet markerat med PR i schemat. Mer om detta senare.

Skriva ut filer

Om du vill kunna skriva ut dina laborationer för egen del kan du göra det med kommandot:

   /student/bin/a2ps "filnamn".adb
Byt ut "filnamn" mot det som är aktuellt. Fråga er assistent om det är något ni undrar.

Inlämning i pappersformat

Detta ser vi inte som ett alternativ detta år. Om det blir aktuellt beroende på omständigheter vi inte kan säga nu finns det s.k. laborationsomslag vid skrivarna. Fyll i namn, klass och m.m. samt skriv under. Lägg alla deluppgifter i samma omslag. Tag kontakt med assistenten för mer information om detta blir aktuellt.

Inlämning via e-post

Samma sak som för pappersformat. Ej aktuellt detta år.

Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2010-08-24