Göm menyn

TDDD44 Problemlösning och programmering

Kursinformation


Allmänt

Kursen består av flera delar. Under första perioden tar vi upp programmeringstänkandet och använder där programspråket Ada. Denna del tenteras i oktobertentaperioden. Under andra perioden börjar vi med en liten miniuppgift (ett pyttelitet projekt) i Ada. Under denna period tar vi även upp verktyget MatLab och ser på hur det programmeringspråk som ligger internt i detta verktyg ser ut.

Under period HT1 (period 1) kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer samt en miniuppgift att genomföras. Tentan kommer att göras vid dator på en så kallad datortenta. Betyget för kursen sätts på tentan.

Vi använder vårt Sun-system, men om du har egen dator kan det gå bra att plocka hem kompilator m.m. via dessa hemsidor. På detta sätt får du möjlighet att göra en del av arbetet hemma.

Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna (se mer om detta under menyalternativet "Laborationsredovisning").

Om vi skickar ut epost till er personligen skickas dessa brev till er adress på "studentservern" ("användare"@student.liu.se). E-post till alla i kursen skickas till TDDD44-HT2010@student.liu.se. Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få eposten som skickas till listan. Alla problem med epost hänvisas till "helpdesken" i hus ZENIT.

Information om HT2 (period 2) kommer senare (antingen på FÖ, via mail eller på kurshemsidan).

Kontakt

Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Om ni vill nå oss på annat sätt rekommenderas e-post. Vi har dock en regel i denna kurs: Ärenderaden i ditt e-postmeddelande skall inledas med "TDDD44: " samt ha substans för innehållet i brevet.

Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade.

Tenta

Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. Under labseriens gång kan du som student få extra tid (så kallad bonustid).

För att få bonustid krävs att laborationen är redovisad och godkänd senast vid den mjuka deadline som finns i schemat på dessa kurssidor. Observera att bonustiden endast gäller första tentatillfället (i oktober) och att det endast gäller laborationer gjorda detta år.

Laborationer

Laborationsmaterial läggs ut på dessa hemsidor. Materialet läggs som "pdf"-filer. Materialet för MatLab-delarna kommer senare.

Alla laborationer i labserien är obligatoriska att redovisa.

Laboration 0-2 anses vara lätta och skall inte leda till alltför mycket hemarbetstid. Laboration 3 är hyfsat enkel, men tar lite mer tid. Laboration 4 tar ganska mycket tid. Avslutningsvis tar laboration 5 förhållandevis lite tid.

Miniuppgiften kommer antagligen att ta en del tid i anspråk. Miniuppgiften använder i stort sett endast de saker som tas upp i de ordinarie laborationerna, men lite nyheter finns även här.

Rättning/redovisning av laborationerna sker som sagt på labtid.

En laboration som ej är godkänd skall kompletteras snarast. Vid komplettering skall den/de gamla versionerna kunna uppvisas (skapa gärna en speciell mapp för redovisningar med separata undermappar för varje redovisning).

Absolut sista dag att redovisa laborationer står i det gruppindelade schemat på dessa kurshemsidor (det finns fler deadlines, men mer om det i det där). Efter den hårda deadline som finns garanteras ingen rättning innan nästa års kurs.

Om det uppstår förhinder under kursens gång som gör att ni kanske inte kommer att hinna redovisa allt innan den sista hårda deadline som finns bör ni snarast kontakta er assistent. Att komma efter kursens slut och säga att man inte kunna lösa detta i tid av olika anledningar verkar vara bortförklaringar om man inte tagit upp det tidigare.

Kursupplägg

Tider inom parentes efter respektive laborationsbeskrivning nedan anger tid bokad i sal. Hemarbetstiden kan variera från person till person, men det är viktigt att ha förberett sig så att eventuella frågor kan tas upp på t.ex. labtiderna.

Här följer upplägget i någorlunda kronologisk ordning (ordningen kan bero lite på vilken laborationsgrupp man kommer att tillhöra).

Informationen kommer senare!

Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2010-10-06