Göm menyn

Projektarbete

Projektresurser

Målsättning

Den egentliga poängen med kursen är att ni ska förstå vad det är för ämne som ni har gett er in på och förhoppningsvis hitta en personlig motivation att läsa vidare. För att lyckas med detta får ni göra ett projekt där ni tillsammans får gräva ner er i någon aspekt av ert ämne, samtidigt som vi försöker ta upp några viktiga saker som berör er utbildning och ert framtida yrkesliv: hur man kommunicerar, hur man studerar effektivt samt vad ämnet informationsteknik innehåller.

Genomförande

Ni kommer att bli indelade i grupper om 7-8 studenter och blir tilldelade ett projektämne som är knutet till en av institutioner som medverkar i kursen. Projekten kan variera ganska mycket i karaktär beroende på, och kan innebära att ni ska experimentera, designa, utreda eller utvärdera någon aspekt av informationsteknik. Ni kommer att få en handledare som hjälper er igång med projektet och examinerar det tekniska innehållet i er rapport. Projektarbetet ska konkret resultera i två saker:

  1. Ni ska skriva ner vad ni har kommit fram till i en skriftlig rapport. Kommunikationslärarna kommer att gå igenom hur denna ska vara utformad. Ni kommer att få kommentarer på rapporten i ett par omgångar och kommer däremellan att få arbeta om den. Läs igenom processbeskrivningen för att se vilka krav som gäller för de olika versionerna.
  2. Ni ska utforma en muntlig presentation där ni berättar om vad ni har gjort och vad ni har kommit fram till. Presentationen ska hållas vid en avslutande konferens där alla kommer att få chans att höra ert föredrag. För att det ska bli så bra som möjligt kommer ni också att få öva på det en gång inför mindre publik då ni får återkoppling på hur ni presenterar ert material.

All viktig information om hur och när ni förväntas göra olika saker finns tillgänglig via kursens webbsidor. Se därför till att bekanta er med dessa så att ni lätt hittar där.

Inlämningar

Alla inlämningar av versionerna 1, 2 & 3 görs via LISAM, där varje grupp får möjlighet att lämna in i en separat inlämningslåda för version 1, 2 och 3. Se länk till vänster.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2016-10-18