Göm menyn

Projektbeskrivningar

Följande projekt kommer att genomföras i perspektivkursen hösten 2017 (projektgruppernas namn står längst till höger):

IDA

Ola Leifler
ola.leifler@liu.se
Basgrupp 1
Hur blir vårt framtida klimat?
I det är projektett får studenter arbeta med SMHI:s klimatmodeller och utforska olika frågeställningar som rör vårt framtida klimat samtidigt som man får använda datalogiska verktyg och metoder för att utforska stora datamängder. Studenterna arbetar med en uppsättning modelldata för 2-3 klimatscenarier. Ni får själv arbeta med att ställa frågor om klimatet med hjälp av verktygen som tillhandahålls, och ni får både verktyg skrivna i Java, det språk ni lär er i den första programmeringskursen, och verktyg som används av forskare vid SMHI.

ISY

Gustav Häger
gustav.hager@liu.se
Basgrupp 2
Robotprojektet
Ni får med hjälp av en robot byggd av Lego undersöka hur autonoma robotar fungerar, hur man programmerar dem och vad de kan tänkas klara av för uppgifter. Ett av de största problemen för att uppnå autonoma robotar är att för dem att bilda sig en uppfattning om omvärlden. I detta projekt får ni bygga en legorobot som med hjälp av sensorer kan ta sig genom någon enklare omgivning.

IDA

Lena Buffoni
lena.buffoni@liu.se
Basgrupp 3
Modellering av cyberfysiska system
Cyberfysiska system (system med både hårdvara och mjukvara) blir alltmer komplexa, och återfinns till vardags i allt från bilar till kylskåp. För att säkerställa att de här systemen respekterar krav och säkerhetsnormer och är säkra att använda, måste en hel del kontroll göras. I detta projekt kommer ni att utforska ett litet exempel på hur kraven från en specifikation kan uttryckas på ett beräkningsbart sätt för en fysisk modell, hur de kan verifieras genom simulering, och gränserna för denna metod. Ni kommer att kunna ändra modellen och kravspecifikation själva och analysera resultaten. Modellerna och kraven skrivs i Modelica, så ni får också lära er lite om detta språk för modellering.

ISY

Gustav Häger
gustav.hager@liu.se
Basgrupp 4
Hur fungerar djupskattning från stereobilder?
Ett viktigt steg i det mänskliga synsinnet består i att skatta avståndet till det vi ser. Detta görs bland annat genom att analysera skillnader mellan informationen från de båda ögonen. På samma sätt kan skillnader mellan bilder fotograferade från olika positioner användas för att automatiskt skapa en 3D-modell med hjälp av datorseendealgoritmer.

I det här projektet studeras en enkel men kraftfull metod för att skatta djup från två fotografier. Deltagarna får stifta bekanskap med de matematiska verktyg som behövs för att lösa problemet, samt beräkningsmiljön MATLAB, som används i många kurser vid LiTH, och som är ett mycket användbart verktyg för att lösa beräkningsproblem inom de flesta ingenjörsområdena.

IDA

Simin Nadjm-Tehrani
simin.nadjm-tehrani@liu.se
Basgrupp 5
Sensornoder med minimotes
Trådlösa sensornät (en. wireless sensor networks) är numera ett stort fält inom forskning och utveckling med många kommande tillämpningsområden, tex övervakning av vulkanutbrott, smarta hem och andra större byggnader, och övervakning av olika naturfenomen. I detta projekt får ni utföra experiment med små sensorenheter som kan kommunicera mätningar till en datainsamlare (en mini laptop). Ni experimenterar med data om temperatur, luftfuktighet och ljus över en tidsperiod. Ni kommer även att studera hur den trådlösa radiokommunikationen påverkas av olika faktorer som avstånd, fysiska hinder, eller rörelser.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2017-08-17