Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

Litteratur för PBL-momentet


Litteratur

Här är ett antal artiklar och resurser relaterat till PBL, aktivt lärande och gruppsykologi. Artiklarna i respektive kategori är sorterade alfabetiskt, så det inte säkert att den mest relevanta literaturen är överst. Använd också gärna bibliotekets söktjänster där ni kan hitta mycket mer, artiklarna nedan är endast ett litet urval.

Studieteknik

Gruppdynamik och problembaserat lärande

  • Ragnemalm, Eva L. PBL - hur och varför det används vid IT-programmet på Linköpings Universitet.. IDA, Linköpings Universitet, 2009. [PDF]

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2018-08-14